30 martie 2016

Imaginea Lui Isus Icoana Milostivirii

Icoana lui A. Hyła din capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki
Icoana lui A. Hyła din capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki.

Tabloul lui Cristos cel Milostiv este o reprezentare iconografică a viziunii avute de către Sfânta Faustina Kowalska, în care Cristos cerea să fie pictat așa cum se revelează.
Era în seara de 22 februarie 1931, când Sora Faustina l-a văzut pe Domnul Isus îmbrăcat cu o haină lungă, albă; avea mâna dreaptă ridicată pentru a binecuvânta, iar cealaltă era dusă în dreptul Inimii, dând la o parte ușor haina și lăsând să se vadă două mari raze: una de culoare roșie, iar cealaltă de culoare albă. Apoi Isus i-a spus: ,,Pictează o imagine după modelul pe care-l vezi și scrie sub ea: << Isuse, mă încred în Tine! >> (26).

Imaginea din tablou îl reprezintă pe Cristos înviat, în mișcare, care se îndreaptă spre oameni, cu semnele răstignirii la mâini și la picioare.
Din Inima Sa străpunsă, nerevelată în tablou, ies două raze: una de culoare roșie și cealaltă de culoare albă. Fundalul este închis la culoare, iar lumina din jurul capului este în formă de aureolă.

În ceea ce privește semnificația celor două raze, care pornesc din piept, iată explicația pe care însuși Mântuitorul Isus a dat-o:
,,Cele două raze reprezintă sângele și apa. Raza albă reprezintă Apa care îndreptățește sufletele, în timp ce raza roșie reprezintă Sângele care este viața sufletelor... Ambele raze au ieșit din marea Mea îndurare, atunci când Inima Mea, aflându-se în agonie pe cruce, a fost străpunsă de suliță. Aceste raze ocrotesc sufletele de mânia Tatălui Meu. Fericit cel care va trăi la umbra acestor două raze, căci nu va simți mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu" (132).
,,Privirea din această imagine este asemănătoare cu privirea Mea de pe cruce" (140).
,,Pun la dispoziția oamenilor vasul cu care să vină să ia harurile necesare pentru mântuirea lor. Vasul este tocmai această imagine pe care scrie:
<< Isuse, mă încred în Tine! >>" (141).
,,Prin această imagine voi dărui multe haruri pentru suflete; de aceea, fiecare suflet trebuie să o poarte cu sine" (27).
,,De aceea, vreau ca această imagine să fie binecuvântată solemn în prima duminică după Paști și să fie venerată în public" (27).
,,Făgăduiesc că sufletul care va cinsti această imagine, nu va pieri. Făgăduiesc biruință asupra dușmanilor în această viață și mai ales în ceasul morții. Eu însumi îl voi apăra ca pe slava Mea" (26).

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

29 martie 2016

Isus Înviat Poză Mișcătoare Gif Mormântul Gol Cristos A Înviat

Cristos A Înviat! Imagine Animată Gif Paște Binecuvântat!
                              copie html > tablou bord > gadget > javascript

28 martie 2016

Cristos A Înviat! Imagine Animată Gif Paște Binecuvântat!

Cristos A Înviat! Imagine Animată Gif Paște Binecuvântat!
                              copie html > tablou bord > gadget > javascript

27 martie 2016

Cristos A Înviat! Aleluia! Paște Fericit! Învierea Domnului

cristos a înviat gif animat
                              copie html > tablou bord > gadget > javascript
Scrisoare pastorală Paşti 2016

Gustaţi şi vedeţi cât de bun şi milostiv este Domnul!


"Să aveţi în voi aceeaşi atitudine care era în Cristos Isus!" (Fil 1,5)

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori,

Anul Sfânt al Milostivirii, declarat de Sfântul Părinte papa Francisc şi inaugurat la 8 decembrie 2015 în toată Biserica, are un scop deosebit: să întâlnim şi să descoperim "chipul milostivirii", adică să descoperim misterul milostivirii lui Dumnezeu devenit vizibil prin Isus Cristos făcut om.

Timpul sfânt al Adventului şi Crăciunului ne-a oferit prima întâlnire cu acest mister apropiindu-ne de Cristos făcut om, sub chipul drăgălaş al pruncului Isus din iesle. În el am putut descoperi toată gingăşia şi iubirea Părintelui ceresc care ni l-a dăruit pe Fiul său, cel ce a luat asupra sa firea noastră omenească, pentru a fi asemenea nouă în afară de păcat şi pentru a ne arăta că Dumnezeu Tatăl se îngrijeşte de fiecare dintre noi ca toţi să devenim şi să fim asemenea lui. De fapt, noi ştim că într-adevăr, "atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică" (In 3,16).

Acest mister al iubirii lui Dumnezeu ne-a făcut să ne bucurăm şi să descoperim cu adevărat "chipul milostivirii" divine, expresia celei mai mari şi profunde gingăşii faţă de noi.

Sfântul Părinte papa Francisc chiar de la începutul declarării Jubileului Extraordinar al Milostivirii, prin bula sau scrisoarea apostolică din 11 aprilie 2015, a ţinut să ne explice şi să ne împărtăşească acest gând voit şi realizat de Tatăl prin trimiterea Fiului său.

Isus Cristos este chipul milostivirii Tatălui şi, în el, misterul credinţei creştine îşi găseşte sinteza sa. Acest mister a devenit realitate, a devenit viu şi vizibil, a ajuns la apogeul său în Isus din Nazaret; căci la împlinirea timpului, când totul era stabilit, după planul său de mântuire, el l-a trimis pe Fiul său născut din Fecioara Maria pentru a ne descoperi nouă în mod definitiv iubirea sa. El, Isus din Nazaret, revelează milostivirea sa prin cuvântul său, cu gesturile şi cu toată persoana sa, după cum avea să precizeze Conciliul Vatican II (DV 7).

Ceea ce am contemplat la Crăciun a fost începutul revelării misterului iubirii şi al milostivirii. Punctul central sau adevăratul apogeu al operei dezvăluirii misterului milostivirii ne este dat să-l descoperim şi să-l contemplăm transformat de data aceasta în argumentul cel mai puternic şi vizibil, şi anume, în patima, moartea şi învierea sa. Referindu-se la acest mister, evanghelistul Ioan declară în capitolul despre viţa adevărată şi mlădiţele: "Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi" (In 15,13).

În acest act suprem de iubire el a murit pentru noi, care nu mai eram prietenii săi, pentru ca noi să avem viaţă şi să o avem din belşug. El, aşadar, se identifică în persoana păstorului care îşi iubeşte până la moarte oile sale - pentru care nu pregetă să-şi ofere viaţa (cf. In 10,10).

Moartea lui Isus, pe care o celebrăm în Vinerea Mare, nu este o înfrângere, nu este o pierdere, ci este cel mai mare câştig, cea mai mare victorie. El nu rămâne în mormânt, ci se ridică, se înalţă victorios, învingând forţele răului şi păcatul şi deschizându-ne un drum pe care el l-a parcurs şi pe care ne cheamă să-l urmăm pentru a ne bucura de întâlnirea cu chipul milostivirii divine, cu Tatăl cel îndelung răbdător şi plin de milostivire.

La începutul scrisorii mele aminteam imnul cristologic, unul dintre cele mai frumoase cântări din Scriptură, care este fundamentul tuturor cuvintelor şi cântărilor de preamărire a milostivirii lui Dumnezeu, în Isus Cristos, cel care acceptă să moară pentru a dovedi tuturor iubirea sa infinită.

Apostolul neamurilor, sfântul Paul ne asigură: "Căci el fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, dar s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor; s-a făcut ascultător până la moartea, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume. ?i orice limbă să dea mărturie că Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl" (Fil 2,6-11).

Acest lucru l-a făcut Dumnezeu pentru a-şi arăta faţa lui cea plină de iubire şi milostivire. De aceea ne cheamă să nu ne înstrăinăm, ci să alergăm spre el, pentru a putea să-l înţelegem pe Tatăl, pe Dumnezeu care este iubire.

Moartea şi învierea lui Cristos reprezintă, aşadar, garanţia fericirii noastre, a omului iertat prin jertfa sa mântuitoare şi asigurarea dobândirii înălţării şi răsplăţii pentru noi cei care ne-am pus nădejdea în el, cei care credem în el.

Milostivirea - spune papa Francisc - este cuvântul care revelează misterul Preasfintei Treimi, este actul ultim şi suprem cu care Dumnezeu ne vine în întâmpinare. Aceasta - ne asigură papa - este legea fundamentală care locuieşte în inima fiecărei persoane, atunci când îl priveşte cu ochi senini pe fratele pe care îl întâlneşte pe drumul vieţii. În fine, "milostivirea este calea care îl uneşte pe Dumnezeu cu omul, pentru că deschide inima la speranţa de a fi iubiţi pentru totdeauna în pofida limitei păcatului nostru" (cf. MV).

Întregul an jubiliar este dedicat întâlnirii cu acest atribut dumnezeiesc pe care Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament îl scot în evidenţă pe toate paginile inspirate şi oferite nouă, celor care ne încredem în ele.

Poarta sfântă, pelerinajele, sărbătorile dedicate celor trei persoane şi sfinţilor sunt tot atâtea mijloace de a trece pragul milostivirii şi de a proclama iubirea infinită a lui Dumnezeu.

Psalmii, imnurile dedicate iubirii lui Mesia cel promis, parabolele, prezentate de Cristos în evanghelia sa şi destinate tuturor căutătorilor de fericire, ne prilejuiesc să ajungem în acest An Jubiliar şi în această măreaţă sărbătoare a Învierii din anul 2016 la contemplarea drumului lui Dumnezeu care ne aşteaptă aşa cum l-a aşteptat tatăl cel iubitor, din parabolă, pe fiul său risipitor, să ne îmbrăţişeze cu iubirea şi iertarea sa şi să ne facă să tresăltăm de bucurie proclamând: "Milostivirile lui Dumnezeu în veci le voi cânta", căci bun şi milostiv este Domnul!

Convinşi fiind că anul acesta este şi trebuie să fie un an de har special pentru toţi cei care credem în Cristos, ne îndreptăm spre toţi şi spre fiecare în parte şi vă transmitem vouă, păstori ai credincioşilor noştri, vouă, Sfinţiilor Voastre, vouă, dragi persoane consacrate, fraţi şi surori, cu bucurie urarea noastră de fericire pentru sfânta Înviere şi vă încredinţăm, împreună cu episcopul nostru auxiliar Aurel şi cu toţi colaboratorii noştri din episcopie, seminar şi celelalte comunităţi parohiale şi mănăstiri, iubirii milostive a lui Dumnezeu, iubirii Fiului său preaiubit, mort şi înviat şi luminii Duhului Sfânt, cel ce ne luminează ochii şi inima, invitându-vă să cântăm cu toţii Domnului şi să-l proslăvim, căci mare şi milostiv este Părintele nostru ceresc.

Maica sfântă, maica milostivirii, preasfânta Fecioară Maria, şi toţi sfinţii noştri protectori să vă ocrotească şi să vă îmbucure mereu cu protecţia lor.

Sărbători fericite cu bucurii şi mângâieri!

Cristos a înviat! Aleluia!

Petru Gherghel, episcop de Iaşi

25 martie 2016

Novena Divinei Îndurări Novena la Milostivirea lui Dumnezeu

Novena Divinei Îndurări Novena la Milostivirea lui Dumnezeu
Sărbătoarea Divinei Îndurări are loc în prima duminică după Paști și este precedată de o novenă care începe din Vinerea Sfântă și se termină sâmbăta, în ajunul primei duminici după Paști.
Însuși Isus a dorit această Novenă făgăduind că „va dărui orice fel de har" (294) celui care o va recita, numai să fie spovedit și să îndeplinească condițiile cerute de către Cultul Divinei Milostiviri, adică:
1) încrederea în Dumnezeu și 2) fapte de caritate față de aproapele.

Iată ce-i spune Isus Sfintei Faustina:
„Doresc, ca în timpul acestor nouă zile tu să conduci suflete la izvorul îndurării Mele, spre a fi întărite, împrospătate și umplute de harurile necesare în greutățile vieții lor, dar mai ales în ceasul morții lor. În fiecare zi vei conduce la Inima Mea un anumit grup de suflete și le vei scufunda în oceanul îndurării Mele, iar Eu, pe toate aceste suflete, le voi introduce în casa Tatălui Meu. O vei face în această viață și în cea viitoare. Nu voi refuza nimic acelor suflete pe care le vei conduce la izvorul îndurării Mele. În fiecare zi vei cere Tatălui Meu, pentru meritele Pătimirii Mele dureroase, haruri pentru aceste suflete."

Pe lângă cele nouă zile care precedă Sărbătoarea Îndurării Divine (începând din Vinerea Sfântă), după cum a cerut Isus, pentru ca să se realizeze făgăduințele Sale revelate Sfintei Faustina, novena următoare poate să fie recitată ori de câte ori cineva dorește să-și exprime devoțiunea față de dumnezeiasca îndurare, sau când cere anumite haruri.

Dacă vrem să obținem orice har de la bunul Dumnezeu, este bine să recităm novena timp de nouă zile, participând în fiecare zi la Sfânta Liturghie și primind Sfânta Euharistie cu sufletul în harul sfințitor.

Începutul Novenei Divinei Îndurări :

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
sau:
Dumnezeule, vino în ajutorul Meu.
Doamne, grăbește-te să mă ajuți.
Slavă Tatălui ...

Ziua I

„Adu-mi astăzi întreaga omenire, dar mai ales pe cei păcătoşi şi cufundă-i în oceanul îndurării Mele. În felul acesta, tu mă vei mângâia de amara tristețe pe care mi-o provoacă pierderea acestor suflete".

Preamilostive Isuse, care prin natura Ta, te înduri și ne ierți pe noi, nu privi la păcatele noastre, ci la încrederea pe care o avem în nemărginita Ta bunătate, primeşte-ne în lăcaşul Inimii Tale preamilostive şi nu mai îngădui să ieșim din ea pentru toată veșnicia. Te rugăm aceasta, pentru iubirea care Te uneşte cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

O, Dumnezeule milostiv și atotputernic,
refugiu pentru omul păcătos,
Tu, care eşti plin de îndurare și de milostivire,
ajută-l pe cel care te invocă cu umilință.

Veșnice Părinte, privește cu îndurare omenirea întreagă, mai ales pe sărmanii păcătoşi, a căror unică speranță este Inima preamilostivă a lui Isus, iar pentru meritele Pătimirii Sale dureroase, arată-ne îndurarea Ta, ca să o preamărim pentru toată veșnicia. Amin!
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-II-a

„Adu-mi astăzi sufletele preoților și ale călugărilor și cufundă-le în nemărginita Mea îndurare. Ele mi-au dat tăria să îndur până la sfârșit amărăciunea Pătimirii Mele. Prin ele, ca prin niște canale, îndurarea Mea se revarsă asupra lumii întregi".

Preamilostive Isuse, izvorul oricărui bine, sporește în noi harul, ca să înfăptuim opere vrednice de îndurare, ca astfel cei care ne văd să-l preamărească pe Tatăl milostiv din ceruri.

În inimi curater sălășuiește izvorul iubirii divine;
purificate în marea îndurării,
limpezi precum aurora dimineții,
ca stelele strălucesc.

Veșnice Părinte, privește-i cu îndurare pe cei aleși să lucreze în via Ta, pe sufletele preoților și ale călugărilor, și întătește-i cu binecuvântarea Ta, iar prin Inima Fiului Tău în care ei se află, dăruiește-le puterea luminii Tale, ca să-i călăuzească și pe alții la mântuire și, astfel, împreună, să cânte pentru toată veșnicia laude îndurării Tale infinite. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-III-a

„Adu-mi astăzi toate sufletele evlavioase și credincioase și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. Ele m-au mângâiat de-a lungul Căii Crucii. Au fost o picătură de mângâiere într-o mare de amărăciune".

Preamilostive Isuse, care dăruiești tuturor cu îmbelșugare haruri din comoara îndurării Tale, primește-ne în lăcașul Inimii Tale milostive și nu îngădui să mai ieșim din ea vreodată. Te rugăm aceasta în numele dragostei Tale infinite care arde în Inima Ta pentru Tatăl ceresc.

Minunile îndurării Tale sunt de nepătruns;
nici cel drept, nici cel păcătos nu poate să le înțeleagă.
Privește-i pe toți cu îndurare
și atrage-i la iubirea Ta.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele credincioșilor care sunt moștenirea Fului Tău și, prin Pătimirea Sa dureroasă, dăruiește-le binecuvântarea Ta și ocrotește-le pentru totdeauna, ca să nu piardă iubirea Ta și comoara sfintei credințe, ci împreună cu întregul cor al îngerilor și al sfinților să preamărească pentru toată veșnicia infinita Ta îndurare. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-IV-a

„Adu-mi-i astăzi pe păgâni și pe cei care încă nu mă cunosc. Și la ei m-am gândit în timpul amarei Mele Patimi și fervoarea lor din viitor a adus alinare Inimii Mele. Cufundă sufletele lor în oceanul îndurării Mele".

Preamilostive Isuse, care ești Lumina lumii, primește în lăcașul Inimii Tale îndurătoare sufletele păgânilor care nu te cunosc încă. Fie ca razele harului Tău să-i lumineze, pentru ca și ei împreună cu noi să preamărească minunile îndurării Tale, și nu le mai îngădui vreodată să părăsească Inima Ta preamilostivă.

Lumina Iubirii Tale
să lumineze sufletele aflate în întuneric;
fă ca și ele să te cunoască
pentru ca să păreamărim împreună îndurarea Ta.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele păgânilor și la acelea care nu te cunosc încă; și ele se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Atrage-i la lumina Evangheliei. Aceștia nu știu ce mare fericire este a te iubi. Fă ca și ele să preamărească pentru toată veșnicia bogăția îndurării Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-V-a

„Adu-mi astăzi sufletele ereticilor și ale schismaticilor și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. În amara Mea Pătimire mi-au sfâșiat trupul și inima, adică Biserica Mea. Când se vor întoarce la unitatea Bisericii, rănile Mele se vor vindeca și, în felul acesta, voi fi mângâiat în suferința Mea".

Preamilostive Isuse, care ești bunătatea însăși și nu refuzi lumina celor care ți-o cer, primește în lăcașul Inimii Tale milostive pe eretici și pe schismatici, atrăgându-i cu lumina Ta la unitatea Bisericii și nu le mai îngădui vreodată s-o părăsească, ca să adore și ei mărinimia îndurării Tale.

Din Inima Ta să izvorască un izvor de îndurare
și pentru cei care au sfâșiat haina unității.
Doar Îndurarea Ta atotputernică, o, Doamne,
mai poate să-i scoată din greșeala lor.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare spre sufletele fraților noștri despărțiți, în special spre acelea care au risipit bunurile Tale și au abuzat de harul Tău, rămânând cu încăpățânare în erorile lor. Nu privi la greșelile lor, ci mai curând la iubirea și pătimirea amară a Fiului Tău îndurată pentru ei, căci și ei se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Fă ca și ei să laude pentru vecie marea Ta îndurare. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VI-a

„Adu-mi astăzi sufletele blânde și smerite, precum și pe cele ale copiilor, și cufundă-le în îndurarea Mea. Aceste suflete seamănă cel mai mult cu Inima Mea. Ele mi-au fost alinare în amarul chin al agoniei. I-am văzut ca niște îngeri pe pământ cum vegheau la altarele Mele. Asupra acestora, Eu revărs în torente harurile Mele. Numai un suflet smerit este în stare să primească harul Meu; sufletelor umile le dăruiesc întreaga Mea încredere".

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Învățați de la Mine căci sunt blând și smerit cu inima", primește în locuința Inimii Tale milostive sufletele umile și blânde și mai ales pe cele ale copiilor. Aceste suflete atrag admirația întregului paradis și sunt desfătarea aleasă a Tatălui ceresc, căruia îi aduc o imensă bucurie răspândind înaintea tronului său, asemenea unui buchet de flori, parfumul lor. Aceste suflete au locuință sigură în Inima Ta preamilostivă și cântă neâncetat imnul iubirii și al îndurării pentru vecie.

Cu adevărat sufletul blând și smerit
respiră Paradisul pe pământ
și de parfumul inimii sale smerite
Creatorul său însuși se bucură.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele blânde și smerite și spre cele ale copiilor, care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete se aseamănă cel mai mult cu Fiul Tău iar parfumul lor se înalță până la tronul Tău. Părinte bun și milostiv, te implor, pentru iubirea și bucuria pe care o ai față de aceste suflete, să binecuvântezi lumea întreagă, ca împreună să ajungem să cântăm pentru toată veșnicia laudele milostivirii Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care cinstesc și preamăresc îndurarea Mea și cufundă-le în ea. Aceste suflete suferă mai mult decât orice pentru Pătimirea Mea și au pătruns în adâncul sufletului Meu, transformându-se în icoane vii ale Inimii Mele milostive. Strălucirea lor în viața veșnică va fi deosebită. Niciunul nu va cădea în focul iadului, căci Eu însumi le voi apăra în ceasul morții pe fiecare în parte".

Preamilostive Isuse, a cărui Inimă este însăși iubirea, primește în ea sufletele care preamăresc și cinstesc în mod deosebit îndurarea Ta infinită. Ele sunt întărite de însăși puterea lui Dumnezeu, în mijlocul greutăților și amărăciunilor, și înaintează cu încredere în îndurarea Ta. Acestea sunt unite cu Tine, Isuse, și poartă pe umerii lor întreaga omenire. Ele nu vor fi judecate cu asprime, ci, în ceasul morții, vor fi învăluite de îndurarea Ta.

Sufletul, care preamărește bunătatea lui Dumnezeu,
în mod deosebit de El va fi iubit,
alături de izvorul vieții mereu va fi
îndestulat de îndurarea divină.


Veșnice Părinte, privește cu bunăvoință la sufletele acelora care preamăresc și cinstesc îndurarea Ta infinită și care se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Aceste suflete sunt Evanghelia vie, mâinile lor sunt pline de fapte de iubire, iar inima lor este plină de bucurie și înalță spre Tine, Preaânalte, imnul îndurării Tale. Te implor, o, Doamne, arată-le îndurarea Ta acestora care au crezut și și-au pus nădejdea în Tine; să se împlinească în ele făgăduința lui Isus: „Eu însumi voi ocroti sufletele care cinstesc îndurarea Mea infinită în timpul vieții lor și, mai ales în ceasul morții, le voi apăra ca pe gloria Mea". Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-VIII-a

„Adu-mi astăzi sufletele care se găsesc în focul Purgatoriului și cufundă-le în abisul îndurării Mele, așa încât revărsările Sângelui Meu să aline chinul lor. Toate aceste suflete sunt iubite de Mine cu o iubire nemărginită; acum ele satisfac dreptatea Mea; stă în puterea ta să le aduci alinare. Ia din tezaurul Bisericii Mele toate indulgențele și oferă-le pentru ele. Ah! Dacă tu ai cunoaște chinul lor, ai oferi pentru ele rugăciuni, plătind astfel datoriile pe care le au față de dreptatea Mea!"

Preamilostive Isuse, care ai zis: „Milă vreau, nu jertfă!" (Mt. 9,13), primește, te rugăm, în lăcașul Inimii Tale milostive, sufletele din Purgator, pe care le iubești atât de mult și care încă mai trebuie să îndestuleze dreptatea Ta dumnezeiască. Fă ca șuvoaiele de sânge și apă care au izvorât din Inima Ta să stingă flăcările Purgatoriului, ca și acolo să fie preamărită puterea îndurării Tale.

Din văpaia înfricoșătoare a focului purificator
se înalță un plânset și o rugăminte imploratoare,
iar din al Sângelui și al Apei izvor
alinare, mângâiere și ușurare asupra lor cobor.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele care suferă în Purgator și se află în Inima preamilostivă a lui Isus. Prin Pătimirea Sa dureroasă și pentru marea amărăciune care a cuprins Inima Sa Preasfântă, te implor fii milostiv cu ele, suflete care îndestulează dreptatea Ta, și, pentru meritele Rănilor Fiului Tău preaiubit, Isus, privește-le cu iubire, deoarece noi credem că bunătatea și îndurarea Ta nu au margini. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

Ziua a-IX-a

„Adu-mi sufletele lâncede și cufundă-le în oceanul îndurării Mele. Aceste suflete rănesc în modul cel mai dureros Inima Mea. Din cauza acestora, în Grădina Măslinilor, sufletul Meu a simțit cel mai mare dezgust față de ele. Din cauza lor am rostit acele cuvinte: << Tată, dacă este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta...! >> (Lc 22,42). Pentru ele, ultima șansă de mântuire rămâne recurgerea la milostivirea Mea".

Preamilostive Isuse, care ești îndurarea însăși, primește sufletele lâncede în lăcașul Inimii Tale milostive. Fă ca aceste suflete reci, care sunt asemănătoare unor cadavre și trezesc în Tine atâta repulsie, să se aprindă de focul dragostei Tale. O, bune Isuse, prin atotputernicia îndurării Tale, atrage-le în văpăile cele mai arzătoare ale iubirii Tale și dăruiește-le sfânta Ta dragoste, căci nimic nu-ți este cu neputință.

Focul și gheața, împreună, niciodată nu vor sta;
ori se stinge, ori se topește;
doar Îndurarea Ta, o, Doamne,
pentru sărmana omenire, alinare este.


Veșnice Părinte, privește cu îndurare la sufletele lâncede, pe care Isus le adăpostește în Inima Sa preamilostivă. Părinte al îndurărilor, te implor, pentru Pătimirea amară a Fiului Tău și pentru agonia Sa de trei ore pe Cruce, îngăduie ca și ele să slăvească măreția îndurării Tale. Amin.
În continuare, se recită Coroniţa Divinei Îndurări/Milostivirii Dumnezeiești

24 martie 2016

Calea Crucii a Milostivirii Dumnezeiești

Calea Crucii
Calea Crucii constă în a medita Pătimirea și Moartea Mântuitorului nostru Isus Cristos. Propunem aici o Cale a Crucii bazată pe textele din Jurnalul Sfintei Faustina.

Rugăciune de început
O, Doamne milostiv, Învăţătorul meu, doresc să Te urmez cu credinţă, să Te imit în viaţa mea cât mai desăvârşit. Pentru aceasta, Te rog să-mi dăruieşti, prin meditarea Pătimirii Tale, harul de a înţelege mai bine misterele vieţii spirituale.
O, Marie, Maica Milostivirii, condu-mă pe calea pătimirii dureroase a Fiului Tău şi mijloceşte pentru mine harurile de care am nevoie pentru ca această Cale a Crucii să fie rodnică. (MJ) O ofer cu intenţia... (de exemplu, pentru preoţi, pentru convertirea unei suflet, pentru a cere o virtute, un har, etc.)

STAȚIUNEA I
Isus este osândit la moarte

Station of the Cross Jesus is condemned to death I
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși >> (Mt. 26,59-60).

Isus: „Nu te mira dacă vreodată ai să fii judecată pe nedrept. Eu, mai întâi, din iubire pentru tine, am băut acel potir de suferințe nedrepte(130). Când eram în fața lui Irod ți-am dobândit harul de a te înălța deasupra disprețului omenesc și de a păși cu încredere pe urmele Mele"(395).

Sf. Faustina: „Suntem atât de sensibili la cuvinte și căutăm să răspundem imediat la fel, însă nu luăm în considerație voința lui Dumnezeu, dacă El vrea ca noi să răspundem. Sufletul tăcut este puternic; iar dacă perseverează în tăcere nicio împotrivire nu-i poate dăuna. Numai sufletul care iubește liniștea este potrivit să se unească și mai mult cu Dumnezeu" (394).

O, Isuse milostiv, ajută-mă să accept orice judecată umană și să nu permit ca Tu să fii condamnat la moarte în persoana aproapelui meu.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA II
Isus ia crucea pe umeri

II Station of the Cross Jesus carries the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Atunci Pilat l-a luat pe Isus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, apoi veneau la el și spuneau: „Bucură-te, Regele Iudeilor! " (...) Așadar, Isus a ieșit afară, purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: „Iată omul!" Când l-au văzut, arhiereii și cei din gardă, au strigat: „Răstignește-l! Răstignește-l! >> (Io 19,1-9).

Isus: „Să nu-ți fie teamă de suferințe. Eu sunt cu tine. Cu cât iubești mai mult suferința, cu atât mai curată va fi iubirea ta față de Mine"(127).

Sf. Faustina: „O, Isuse, îți mulțumesc pentru micile cruci de fiecare zi, pentru împotrivirile pe care le întâmpin, pentru dificultățile din viața comunitară, pentru interpretarea greșită a intențiilor mele, pentru umilirile primite, pentru lipsa de recunoștință în toate, etc. "(145).

O, Isuse milostiv, învață-mă să apreciez greutățile vieții, boala, orice suferință și să port cu iubire crucea de fiecare zi.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA III
Isus cade întâia oară sub povara crucii

Way of the Cross Station III Jesus falls the first time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Toți umblăm rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor (...). El a purtat fărădelegile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața >> (Is 53,6-12).

Isus: „Păcatele comise în mod involuntar de către suflete nu împiedică iubirea Mea (...), nici nu sunt un obstacol în a mă uni cu ele, însă greșelile chiar și cele mai mici, dar voite, împiedică harurile Mele și nu pot să revărs asupra acestor suflete darurile Mele"(541).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, sunt atât de înclinată spre rău și aceasta mă constrânge la o veghere continuă asupra mea. Însă nimic nu mă face să mă descurajez, deoarece am încredere în harul lui Dumnezeu, care abundă acolo unde e și mai mare mizerie sufletească"(239).

O, Isuse milostiv, ferește-mă de orice, chiar și de cea mai mică infidelitate, voită în mod conștient.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA IV
Isus întâlneşte pe Maica Sa îndurerată

Way of the Cross Station IV Jesus meets His Mother grieving
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn care va stârni împotrivire, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi. Iar ție, o sabie îți va străpunge sufletul >> (Lc 2,34-35).

Isus: „Deși toate operele care se nasc din voința Mea sunt expuse la mari suferințe, judecă totuși dacă vreuna din ele a fost expusă la mai mari împotriviri precum opera răscumpărării înfăptuită de Mine. Așa că nu te îngrijora prea mult de contrarietăți"(541).

Sf. Faustina: „Am văzut-o pe Sfânta Fecioară de o frumusețe de nedescris, care apropiindu-se de mine m-a îmbrățișat și mi-a spus aceste cuvinte: << Fii curajoasă, nu-ți fie teamă de cursele viclene, ci meditează Pătimirea Fiului meu și în felul acesta vei învinge >>" (185).

O, Marie, Maica milostivirii, fii alături de mine pentru totdeauna, mai ales în suferință, așa după cum ai fost alături de Fiul Tău în tot timpul Pătimirii Sale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA V
Simon din Cirene îl ajută pe Isus să ducă crucea

Way of the Cross Station V Simon of Cyrene helps Jesus to carry the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus >> (Lc 23,26).

Isus: „Eu permit încercările pentru a înmulți meritele sale. Îl răsplătesc nu pentru rezultatul pozitiv, ci pentru răbdarea și truda suportate pentru Mine"(44).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu nu răsplătești pentru rezultatul faptei, ci pentru voința sinceră și truda depusă; pentru aceasta sunt pe deplin liniștită, chiar dacă toate inițiativele și eforturile mele ar fi anulate sau nu s-ar fi realizat. Dacă eu am încercat tot ceea ce-i posibil, atunci restul nu mă mai interesează"(342).

O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca fiecare gând, cuvânt și faptă să fie făcute numai din dragoste pentru Tine. Purifică intențiile mele.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoare, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VI
Veronica şterge faţa lui Isus cu o maramă

Way of the Cross Station VI Veronica wipes the face of Jesus with a veil
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nicio înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă >> (Is 53,2-3).

Isus: „Să știi că tot binele pe care-l faci pentru un suflet, Eu îl primesc ca și cum l-ai fi făcut pentru mine"(583).

Sf. Faustina: „O iubire mare transformă lucrurile mici în lucruri mari și numai iubirea este aceea care dă valoare faptelor noastre"(133).

O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca ochii mei, mâinile mele, gura mea și inima mea...să fie milostive. Schimbă-mă în milostivire.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VII
Isus cade a doua oară sub povara crucii

Way of the Cross Station VII Jesus falls the second time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Dar El a luat asupra Sa durerile noastre și s-a împovărat cu suferințele noastre. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu >> (Is 53,4).

Isus: „Căderile tale sunt cauzate de faptul că te bizuiești prea mult pe tine și te sprijini prea puțin pe Mine. Să știi că de una singură nu poți face nimic. Fără un ajutor special din partea Mea, tu nu ai fi în stare să primești nici harurile Mele" (276).

Sf. Faustina: „O, Isuse nu mă lăsa singură în suferință. Tu singur știi că sunt slabă, un abis de mizerie, un nimic. Și să nu te miri dacă atunci când mă vei lăsa singură, voi cădea. De aceea, o, Isuse, rămâi mereu cu mine, după cum o mamă rămâne lângă un copil bolnav, ba chiar mai mult decât atât" (122).

O, Isuse, fă ca harul Tău să mă întărească, pentru a nu mai cădea în aceleași greșeli, iar dacă voi cădea, ajută-mă să mă ridic și astfel să preamăresc îndurarea Ta.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VIII
Isus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng

Way of the Cross Station VIII Jesus speaks to the women of Jerusalem who weep
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: „Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe Mine, ci, mai degrabă, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri" >> (Lc 23,27-28).

Isus: „O, cât de plăcută îmi este credința vie! Doresc ca acum să fie în voi mai multă credință" (149).

Sf. Faustina: „Mă rog cu ardoare lui Dumnezeu ca să se învrednicească să-mi întărească credința, astfel încât în fiecare zi să nu mă las călăuzită de considerații umane, ci numai de spirit. Oh! Cum toate îl atrag pe om în jos, însă o credință vie menține sufletul la înălțime și-i încredințează amorului propriu locul care i se cuvine, adică ultimul"(104).

O, Isuse milostiv, îți mulțumesc pentru sfântul Botez și pentru harul credinței. Și strig iarăși: Doamne, cred în Tine, întărește-mi credința!

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA IX
Isus cade a treia oară sub povara crucii

Way of the Cross Station IX Jesus falls the third time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura; ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie fără glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura Sa. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință >> (Is 53,7.10)

Isus: „Să știi că obstacolul cel mai mare în sfințenie îl reprezintă descurajarea și neliniștea neântemeiată, care îți iau orice posibilitate de a înainta în virtute. Eu sunt mereu dispus să te iert. De fiecare dată când îmi ceri iertarea, preamărești îndurarea Mea"(493).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, cu toate harurile Tale, tot mă simt și văd mizeria mea. Încep și termin ziua luptând. Nici n-am terminat învingerea unei dificultăți și-n locul ei apar alte zece. Dar nu mă descurajez, căci știu bine că acesta este timpul luptei și nu al păcii" (239).

Doamne milostiv, îți ofer ceea ce este numai al meu, adică păcatul și slăbiciunea mea. Te implor, fă ca mizeria mea să dispară în oceanul îndurării Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA X
Isus este dezbrăcat de hainele sale

Way of the Cross Station X Jesus is stripped
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Soldații (...) au luat hainele lui și au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte, și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată, de sus până jos; așadar, au zis unii către alții: „Să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, a cui să fie". Aceasta ca să se împlinească Scriptura >> (Io 19,23-24).

Sf. Faustina: „Isus mi-a apărut despuiat de haine, plin de răni pe tot corpul, cu ochii plini de lacrimi și sânge, cu fața desfigurată, acoperită de scuipat." Și Domnul mi-a spus:

Isus: „Mireasa trebuie să fie asemenea Mirelui" (123).

Sf. Faustina: „Am înțeles aceste cuvinte în toată însemnătatea lor. Nu mai încăpea nicio îndoială. Asemănarea mea cu Isus trebuie să se împlinească prin suferință și umilință" (123).

O, Isuse blând și smerit cu inima, fă inima mea asemenea cu Inima Ta.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XI
Isus este răstignit pe cruce

Way of the Cross Station XI Jesus is nailed to the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Iar cei care treceau, rosteau blasfemii împotriva Lui clătinând din cap și spunând: „Tu, care dărâmi templul și-l construiești în trei zile, salvează-te pe Tine însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce! " La fel și arhiereii îl luau în râs împreună cu cărturarii și cu bătrânii și spuneau: „Pe alții i-a salvat, pe Sine nu se poate salva" >> (Mt 27,39-43).

Isus: „Ucenica Mea, să ai o mare iubire pentru cei care te fac să suferi. Fă bine celor care te urăsc" (535).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu știi cât de mult mă costă ca să fiu bună cu cei pe care nu-i pot suferi sau cu cei care m-au făcut să sufăr. Omenește vorbind, aceasta este imposibil. În acele ocazii, caut să te descopăr pe Tine în acele persoane și, din iubire față de Tine, să fac tot ceea ce este bine pentru ele" (239).

O, Iubire pură, domnește pe deplin în inima mea și fă-mă să iubesc cu o iubire supranaturală.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XII
Isus moare pe cruce

Way of the Cross Station XII Jesus dies on the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Era cam pe la amiază când s-a făcut întuneric pe tot pământul până la orele trei după-amiază (...). Isus a strigat cu glas puternic: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul Meu". Și spunând aceasta, și-a dat sufletul >> (Lc 23,44-46).

Sf. Faustina: „L-am văzut pe Isus răstignit pe cruce. Imediat după aceea, am văzut o ceată de suflete răstignite ca și Isus. Alte suflete care nu erau răstignite ca și Isus, țineau cu fermitate crucea în mâini. Alte suflete nu erau nici răstignite, nici nu țineau crucea în mâini, ci doar o târau după ele și erau nemulțumite. " Atunci Isus mi-a zis:

Isus: „Toate acestea le-am pătimit pentru mântuirea sufletelor. Meditează, fiica Mea, la ceea ce faci tu pentru salvarea lor" (398). „Vezi acele suflete care sunt ca și Mine în suferință și în dispreț: acelea vor fi asemenea Mie și în slavă. Și acele suflete care se aseamănă mai puțin cu Mine în suferință și în dispreț: la fel vor fi mai puțin asemenea Mie și în slavă" (184).

O, Isuse, Mântuitorul meu, ascunde-mă în adâncul Inimii Tale, ca, întărit de harul Tău, să devin asemenea cu Tine în iubirea crucii și astfel să am parte de bucuria slavei Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XIII
Isus este dat jos de pe cruce

Way of the Cross Station XIII Jesus is taken down from the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: „Cu adevărat, omul acesta era drept!". Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea, stăteau mai deoparte și priveau la acestea >> (Lc 23,47-49).

Isus: „Sufletul cel mai drag Mie este acela care crede cu fermitate în Bunătatea Mea și are încredere deplină în Mine. Îl răsplătesc cu aceeași încredere a Mea și-i dau tot ceea ce-mi cere" (186).

Sf. Faustina: „La îndurarea Ta alerg, o, Doamne binevoitor, la Tine care ești singurul Bun. Deși mizeria mea este mare și păcatele mele multe, am încredere în îndurarea Ta, deoarece Tu ești Dumnezeul îndurărilor și din veșnicie nu s-a auzit vreodată nici pământul, nici cerul nu-și amintesc ca vreun suflet încrezător în milostivirea Ta să fi rămas dezamăgit" (568).

O, Isuse milostiv, mărește în mine zilnic încrederea în îndurarea Ta, ca eu mereu și oriunde să dau mărturie despre bunătatea și iubirea Ta nemărginită.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XIV
Trupul lui Isus este aşezat în mormânt

Way of the Cross Station XIV Jesus' body is laid in the tomb
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Ei au luat trupul lui Isus, l-au înfășurat în giulgiuri, l-au uns cu uleiurile aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou... Așadar, pentru că era ziua pregătirii Paștelui iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo >> (Io 19,40-42).

Isus: „Încă nu ești în Patrie, de aceea, mergi, întărită de harul Meu, și luptă pentru Împărăția Mea în sufletele oamenilor, luptă, ca fiică a Regelui, și amintește-ți că zilele exilului tău vor trece și, odată cu ele, și posibilitatea de a câștiga merite pentru Cer. De la tine mă aștept să am parte de un număr mare de suflete, care să preamărească îndurarea Mea pentru toată veșnicia" (496).

Sf. Faustina: „Pe fiecare suflet încredințat mie, Isuse, vreau să-l ajut cu rugăciunea și cu sacrificiu, pentru ca harul Tău să poată lucra în el. Oh, mare îndrăgostit de suflete, Isuse al meu, îți mulțumesc pentru încrederea Ta cea mare, deoarece Tu te-ai învrednicit să lași aceste suflete în grija mea" (116).

Fă, o, Doamne milostiv, ca niciun suflet pe care mi l-ai încredințat să nu piară.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

Rugăciune de încheiere
O, Isuse, singura mea nădejde, Îţi mulţumesc pentru această carte pe care ai deschis-o în faţa ochilor sufletului meu. Această carte este pătimirea Ta pe care ai îndurat-o din iubire pentru mine. Din această carte am învăţat cum să-L iubesc pe Dumnezeu şi sufletele. În această carte sunt cuprinse pentru noi comori nesecate. O, Isuse, cât de puţine suflete Te înţeleg în martiriul Tău de iubire. Oh, ce mare este focul celei mai pure iubiri care arde în Sfânta Ta Inimă. Fericit este sufletul care a înţeles iubirea Inimii lui Isus. (MJ)

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

Coronița Milostivirii Divine Coronița Divinei Îndurări Rozariul Milostivirii lui Dumnezeu

Coronița Milostivirii Divine Coronița Divinei Îndurări Rozariu
Vă prezentăm varianta oficială a Coroniţei/Rozariului Milostivirii lui Dumnezeu (Divinei Îndurări), este recomandată ora 15.00 pentru această rugăciune!

Se recită cu ajutorul Rozariului Sfintei Fecioare Maria.

Începutul Coroniței Divinei Îndurări :

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
sau:
Dumnezeule, vino în ajutorul Meu.
Doamne, grăbește-te să mă ajuți. Slavă Tatălui ...


- se formulează intenţiile de rugăciune (de exemplu, pentru convertirea unui suflet, pentru a cere o virtute, un har, un ajutor, etc., „Cu aceasta vei dobândi totul, dacă ceea ce vei cere va fi după voința Mea" (568), spune Isus.)

- se spun :     Crezul...,    Tatăl nostru...,    Bucură-te Marie...

- pe bobiţle mari, înainte de fiecare decadă a rozariului se spune:

Veșnice Părinte (Părinte veşnic), îţi ofer Trupul şi Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău preaiubit, Domnul nostru Isus Cristos, pentru ispăşirea păcatelor noastre şi ale lumii întregi!

- pe bobiţle mici de la fiecare decadă a rozariului se spune (de 10 ori):

Prin (mai corect: Pentru) Pătimirea Sa dureroasă, ai milă de noi şi de întreaga lume!
sau:
Prin dureroasa Sa Pătimire, ai milă de noi și de întreaga lume.

- la final, se spune de trei ori invocația:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, ai milă de noi şi de întreaga lume!

„Iată o rugăciune scurtă pe care ți-o cer:

<< O, Preasfântă Inimă a lui Isus, din care a țâșnit sânge și apă ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine >>.

Când, cu credință și cu inimă căită, îmi vei recita această rugăciune pentru un anumit păcătos, Eu îi voi dărui harul convertirii".

sau o altă rugăciune:
O, Sânge şi Apă, care ai ţâşnit din Preasfânta inimă a lui Isus, ca izvor de Îndurare pentru noi, mă încred în Tine!
sau:
O Sânge și Apă, care ai țâșnit din Inima lui Isus, ca un izvor de milostivire pentru noi, mă încred în Tine!

- opțional se spune și o rugăciune după intenția Sfântului Părinte Papa Francisc, rugăciunea Adu-ți aminte ..., după care se poate spune
Litania Divinei Îndurări ... și Calea Sfintei Cruci ...

„Copila Mea - zise Isus Sfintei Faustina - îndeamnă sufletele să recite Coronița pe care ți-am dat-o, căci prin aceasta îmi place să le dăruiesc tot ceea ce doresc" (508). „Cu aceasta vei dobândi totul, dacă ceea ce vei cere va fi după voința Mea" (568).
„Preoții să o ofere păcătoșilor ca pe ultima lor șansă de salvare" (263).
„Scrie că, atunci când va fi recitată Coronița lângă muribunzi, mă voi pune între Tatăl și sufletul muribundului nu ca Judecător, ci ca Mântuitor" (508-509).
„Păcatele de neâncredere sunt acelea care mă rănesc cel mai mult" (374).

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

23 martie 2016

Mesajul Divinei Îndurări Ora Îndurării Divine Ora Marii Milostivirii

Mesajul Divinei Îndurări Ora Îndurării Divine Ora Marii Milostivirii
Ora trei după-amiază

La Cracovia, în luna octombrie 1937, Isus i-a recomandat Sfintei Faustina să venereze în mod special ora morții Sale, pe care El a numit-o Ora marii Îndurări pentru lume.

Spune Isus: „La ora trei după-amiază să implori milă mai ales pentru cei care trăiesc în păcate și caută în acel moment să meditezi Pătimirea Mea, începând de la părăsirea în care am fost lăsat în ceasul morții.
Este o oră de îndurare infinită pentru lumea întreagă. Nu voi refuza nimic sufletului care va cere haruri în numele Pătimirii Mele" (440).

„Îndată ce auzi că bate ora trei după-amiază, cufundă-te cu totul în îndurarea Mea, adorând-o și preamărind-o. Invocă atotputernicia ei pentru lumea întreagă și mai ales pentru sărmanii păcătoși, căci, în acea oră, îndurarea Mea s-a deschis larg pentru toate sufletele.
În acea oră s-au dobândit haruri pentru lumea întreagă; în acea oră, mila a învins dreptatea; în acea oră, vei dobândi totul pentru tine și pentru alții.

Caută în acea oră să faci Calea Crucii, dacă datoriile tale nu te împiedică.

Recită Coronița Divinei Îndurări în ora morții Mele, la ora trei după masă căci este ora marii Milostiviri." La acea oră, spune Isus, nu voi refuza nimic sufletului care Mă roagă prin dureroasa Mea Pătimire.
Recită zilnic Coronița pe care ai învățat-o de la Mine.

Toți cei care o vor recita, vor dobândi multă îndurare în ceasul morții lor. Chiar de ar fi vorba de cel mai mare păcătos, dacă el va recita Coronița numai o singură dată, va dobândi harul îndurării Mele infinite. Preoții să nu înceteze niciodată să le-o propună ca pe ultima lor șansă de salvare. Doresc ca toată lumea să cunoască îndurarea Mea. Vreau să dăruiesc haruri de neânchipuit acelor suflete care au încredere în îndurarea Mea" (263).

„Îndurarea Mea va învălui în viață și în mod special în ceasul morții pe sufletele care vor recita această Coroniță" (282).
„În ceasul morții îi voi apăra ca pe slava Mea pe acele suflete care vor recita această coroniță, sau alții o vor recita lângă un muribund, și vor dobândi pentru muribund aceeași iertare.
Atunci când lângă un muribund se recită Coronița, mânia lui Dumnezeu încetează, iar Îndurarea imperscrutabilă învăluie sufletul și adâncul Milostivirii Mele se emoționează", pentru Pătimirea dureroasă a Fiului Meu" (296).

„Oh, cât de mari haruri voi dărui acelor suflete care vor recita această coroniță! Inima Mea milostivă se înduioșează pentru cei care recită coronița. Fiica Mea, scrie toate acestea, ca lumea întreagă să cunoască nesfârșita Mea îndurare. Acesta este un semn pentru timpurile de pe urmă, după care va veni ziua judecății Mele. Așadar, cât mai este timp, să alerge la izvorul îndurării Mele, beneficiind de Sângele și Apa izvorâte pentru ei!" (309).
„Când reciți coronița, apropii de Mine omenirea" (333).

„Fiica Mea, îndeamnă sufletele la recitarea coroniței pe care ți-am dat-o, căci prin aceasta îmi place să le dăruiesc tot ceea ce doresc. Chiar și cei mai mari păcătoși, dacă o vor recita, le voi umple sufletul cu multă pace, iar ceasul morții lor va fi senin.

Scrie toate acestea și pentru sufletele mâhnite: atunci când sufletul vede și recunoaște gravitatea păcatelor sale, i se descoperă abisul mizeriei în care a căzut, să alunge departe de el disperarea și să se arunce cu multă încredere în brațele îndurării Mele, ca un copil în brațele mamei sale. Aceste suflete au un loc privilegiat în Inima Mea milostivă.

Spune tuturor că niciun suflet, care a chemat în ajutor îndurarea Mea, nu a rămas dezamăgit sau tulburat. Am o iubire specială pentru sufletul care are încredere în bunătatea Mea.

Scrie că, dacă această coroniță va fi recitată alături de un muribund, mă voi pune eu însumi între acel suflet și Tatăl Meu, nu ca Judecător, ci ca Mântuitor milostiv. Îndurarea Mea infinită va îmbrățișa acel suflet din considerație pentru cât am suferit în pătimirea Mea" (508-509).

Coronița Îndurării Divine a fost dictată de însuși Isus Sfintei Faustina Kowalska la Vilnius pe data de 13 nov. 1935 (Cf. 192-193), arătând valoarea și eficacitatea acestei rugăciuni.
Isus a promis că va dărui mari haruri celor care vor recita această coroniță. Sufletele care se vor ruga acest Rozariu vor fi ocrotite toată viaţa de Milostivirea mea, mai ales în ceasul morţii lor.

Dacă nu poți face la ora trei după-amiază, nici Calea Crucii și nici Coronița, intră pentru un timp în capelă și adoră Inima Mea plină de îndurare în Euharistie. Dacă ești împiedicată să faci și aceasta, reculege-te cel puțin o clipă în rugăciune în locul unde te afli (517).

Iată o rugăciune scurtă a Sfintei Faustina, care poate fi recitată la ora trei după-amiază:
„O, Isuse, Tu abia ai murit și deja un izvor de viață s-a revărsat pentru suflete. O, izvor de viață, o, îndurare de neânțeles a lui Dumnezeu, îmbrățișează lumea întreagă și revarsă-te asupra noastră".

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.


Persoane interesate

Totalul afișărilor de pagină