Calea Crucii a Milostivirii Dumnezeiești

Calea Crucii
Calea Crucii constă în a medita Pătimirea și Moartea Mântuitorului nostru Isus Cristos. Propunem aici o Cale a Crucii bazată pe textele din Jurnalul Sfintei Faustina.

Rugăciune de început
O, Doamne milostiv, Învăţătorul meu, doresc să Te urmez cu credinţă, să Te imit în viaţa mea cât mai desăvârşit. Pentru aceasta, Te rog să-mi dăruieşti, prin meditarea Pătimirii Tale, harul de a înţelege mai bine misterele vieţii spirituale.
O, Marie, Maica Milostivirii, condu-mă pe calea pătimirii dureroase a Fiului Tău şi mijloceşte pentru mine harurile de care am nevoie pentru ca această Cale a Crucii să fie rodnică. (MJ) O ofer cu intenţia... (de exemplu, pentru preoţi, pentru convertirea unei suflet, pentru a cere o virtute, un har, etc.)

STAȚIUNEA I
Isus este osândit la moarte

Station of the Cross Jesus is condemned to death I
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie falsă împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, deși s-au prezentat mulți martori falși >> (Mt. 26,59-60).

Isus: „Nu te mira dacă vreodată ai să fii judecată pe nedrept. Eu, mai întâi, din iubire pentru tine, am băut acel potir de suferințe nedrepte(130). Când eram în fața lui Irod ți-am dobândit harul de a te înălța deasupra disprețului omenesc și de a păși cu încredere pe urmele Mele"(395).

Sf. Faustina: „Suntem atât de sensibili la cuvinte și căutăm să răspundem imediat la fel, însă nu luăm în considerație voința lui Dumnezeu, dacă El vrea ca noi să răspundem. Sufletul tăcut este puternic; iar dacă perseverează în tăcere nicio împotrivire nu-i poate dăuna. Numai sufletul care iubește liniștea este potrivit să se unească și mai mult cu Dumnezeu" (394).

O, Isuse milostiv, ajută-mă să accept orice judecată umană și să nu permit ca Tu să fii condamnat la moarte în persoana aproapelui meu.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA II
Isus ia crucea pe umeri

II Station of the Cross Jesus carries the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Atunci Pilat l-a luat pe Isus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împletit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, apoi veneau la el și spuneau: „Bucură-te, Regele Iudeilor! " (...) Așadar, Isus a ieșit afară, purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis: „Iată omul!" Când l-au văzut, arhiereii și cei din gardă, au strigat: „Răstignește-l! Răstignește-l! >> (Io 19,1-9).

Isus: „Să nu-ți fie teamă de suferințe. Eu sunt cu tine. Cu cât iubești mai mult suferința, cu atât mai curată va fi iubirea ta față de Mine"(127).

Sf. Faustina: „O, Isuse, îți mulțumesc pentru micile cruci de fiecare zi, pentru împotrivirile pe care le întâmpin, pentru dificultățile din viața comunitară, pentru interpretarea greșită a intențiilor mele, pentru umilirile primite, pentru lipsa de recunoștință în toate, etc. "(145).

O, Isuse milostiv, învață-mă să apreciez greutățile vieții, boala, orice suferință și să port cu iubire crucea de fiecare zi.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA III
Isus cade întâia oară sub povara crucii

Way of the Cross Station III Jesus falls the first time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Toți umblăm rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor (...). El a purtat fărădelegile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața >> (Is 53,6-12).

Isus: „Păcatele comise în mod involuntar de către suflete nu împiedică iubirea Mea (...), nici nu sunt un obstacol în a mă uni cu ele, însă greșelile chiar și cele mai mici, dar voite, împiedică harurile Mele și nu pot să revărs asupra acestor suflete darurile Mele"(541).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, sunt atât de înclinată spre rău și aceasta mă constrânge la o veghere continuă asupra mea. Însă nimic nu mă face să mă descurajez, deoarece am încredere în harul lui Dumnezeu, care abundă acolo unde e și mai mare mizerie sufletească"(239).

O, Isuse milostiv, ferește-mă de orice, chiar și de cea mai mică infidelitate, voită în mod conștient.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA IV
Isus întâlneşte pe Maica Sa îndurerată

Way of the Cross Station IV Jesus meets His Mother grieving
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn care va stârni împotrivire, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi. Iar ție, o sabie îți va străpunge sufletul >> (Lc 2,34-35).

Isus: „Deși toate operele care se nasc din voința Mea sunt expuse la mari suferințe, judecă totuși dacă vreuna din ele a fost expusă la mai mari împotriviri precum opera răscumpărării înfăptuită de Mine. Așa că nu te îngrijora prea mult de contrarietăți"(541).

Sf. Faustina: „Am văzut-o pe Sfânta Fecioară de o frumusețe de nedescris, care apropiindu-se de mine m-a îmbrățișat și mi-a spus aceste cuvinte: << Fii curajoasă, nu-ți fie teamă de cursele viclene, ci meditează Pătimirea Fiului meu și în felul acesta vei învinge >>" (185).

O, Marie, Maica milostivirii, fii alături de mine pentru totdeauna, mai ales în suferință, așa după cum ai fost alături de Fiul Tău în tot timpul Pătimirii Sale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA V
Simon din Cirene îl ajută pe Isus să ducă crucea

Way of the Cross Station V Simon of Cyrene helps Jesus to carry the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus >> (Lc 23,26).

Isus: „Eu permit încercările pentru a înmulți meritele sale. Îl răsplătesc nu pentru rezultatul pozitiv, ci pentru răbdarea și truda suportate pentru Mine"(44).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu nu răsplătești pentru rezultatul faptei, ci pentru voința sinceră și truda depusă; pentru aceasta sunt pe deplin liniștită, chiar dacă toate inițiativele și eforturile mele ar fi anulate sau nu s-ar fi realizat. Dacă eu am încercat tot ceea ce-i posibil, atunci restul nu mă mai interesează"(342).

O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca fiecare gând, cuvânt și faptă să fie făcute numai din dragoste pentru Tine. Purifică intențiile mele.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoare, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VI
Veronica şterge faţa lui Isus cu o maramă

Way of the Cross Station VI Veronica wipes the face of Jesus with a veil
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nicio înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă >> (Is 53,2-3).

Isus: „Să știi că tot binele pe care-l faci pentru un suflet, Eu îl primesc ca și cum l-ai fi făcut pentru mine"(583).

Sf. Faustina: „O iubire mare transformă lucrurile mici în lucruri mari și numai iubirea este aceea care dă valoare faptelor noastre"(133).

O, Isuse, Învățătorul meu, fă ca ochii mei, mâinile mele, gura mea și inima mea...să fie milostive. Schimbă-mă în milostivire.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VII
Isus cade a doua oară sub povara crucii

Way of the Cross Station VII Jesus falls the second time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Dar El a luat asupra Sa durerile noastre și s-a împovărat cu suferințele noastre. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu >> (Is 53,4).

Isus: „Căderile tale sunt cauzate de faptul că te bizuiești prea mult pe tine și te sprijini prea puțin pe Mine. Să știi că de una singură nu poți face nimic. Fără un ajutor special din partea Mea, tu nu ai fi în stare să primești nici harurile Mele" (276).

Sf. Faustina: „O, Isuse nu mă lăsa singură în suferință. Tu singur știi că sunt slabă, un abis de mizerie, un nimic. Și să nu te miri dacă atunci când mă vei lăsa singură, voi cădea. De aceea, o, Isuse, rămâi mereu cu mine, după cum o mamă rămâne lângă un copil bolnav, ba chiar mai mult decât atât" (122).

O, Isuse, fă ca harul Tău să mă întărească, pentru a nu mai cădea în aceleași greșeli, iar dacă voi cădea, ajută-mă să mă ridic și astfel să preamăresc îndurarea Ta.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA VIII
Isus mângâie pe femeile din Ierusalim care plâng

Way of the Cross Station VIII Jesus speaks to the women of Jerusalem who weep
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: „Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe Mine, ci, mai degrabă, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri" >> (Lc 23,27-28).

Isus: „O, cât de plăcută îmi este credința vie! Doresc ca acum să fie în voi mai multă credință" (149).

Sf. Faustina: „Mă rog cu ardoare lui Dumnezeu ca să se învrednicească să-mi întărească credința, astfel încât în fiecare zi să nu mă las călăuzită de considerații umane, ci numai de spirit. Oh! Cum toate îl atrag pe om în jos, însă o credință vie menține sufletul la înălțime și-i încredințează amorului propriu locul care i se cuvine, adică ultimul"(104).

O, Isuse milostiv, îți mulțumesc pentru sfântul Botez și pentru harul credinței. Și strig iarăși: Doamne, cred în Tine, întărește-mi credința!

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA IX
Isus cade a treia oară sub povara crucii

Way of the Cross Station IX Jesus falls the third time under the weight of the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura; ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie fără glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura Sa. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință >> (Is 53,7.10)

Isus: „Să știi că obstacolul cel mai mare în sfințenie îl reprezintă descurajarea și neliniștea neântemeiată, care îți iau orice posibilitate de a înainta în virtute. Eu sunt mereu dispus să te iert. De fiecare dată când îmi ceri iertarea, preamărești îndurarea Mea"(493).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, cu toate harurile Tale, tot mă simt și văd mizeria mea. Încep și termin ziua luptând. Nici n-am terminat învingerea unei dificultăți și-n locul ei apar alte zece. Dar nu mă descurajez, căci știu bine că acesta este timpul luptei și nu al păcii" (239).

Doamne milostiv, îți ofer ceea ce este numai al meu, adică păcatul și slăbiciunea mea. Te implor, fă ca mizeria mea să dispară în oceanul îndurării Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA X
Isus este dezbrăcat de hainele sale

Way of the Cross Station X Jesus is stripped
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Soldații (...) au luat hainele lui și au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte, și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată, de sus până jos; așadar, au zis unii către alții: „Să nu o rupem, ci să tragem la sorți pentru ea, a cui să fie". Aceasta ca să se împlinească Scriptura >> (Io 19,23-24).

Sf. Faustina: „Isus mi-a apărut despuiat de haine, plin de răni pe tot corpul, cu ochii plini de lacrimi și sânge, cu fața desfigurată, acoperită de scuipat." Și Domnul mi-a spus:

Isus: „Mireasa trebuie să fie asemenea Mirelui" (123).

Sf. Faustina: „Am înțeles aceste cuvinte în toată însemnătatea lor. Nu mai încăpea nicio îndoială. Asemănarea mea cu Isus trebuie să se împlinească prin suferință și umilință" (123).

O, Isuse blând și smerit cu inima, fă inima mea asemenea cu Inima Ta.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XI
Isus este răstignit pe cruce

Way of the Cross Station XI Jesus is nailed to the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Iar cei care treceau, rosteau blasfemii împotriva Lui clătinând din cap și spunând: „Tu, care dărâmi templul și-l construiești în trei zile, salvează-te pe Tine însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce! " La fel și arhiereii îl luau în râs împreună cu cărturarii și cu bătrânii și spuneau: „Pe alții i-a salvat, pe Sine nu se poate salva" >> (Mt 27,39-43).

Isus: „Ucenica Mea, să ai o mare iubire pentru cei care te fac să suferi. Fă bine celor care te urăsc" (535).

Sf. Faustina: „O, Isuse al meu, Tu știi cât de mult mă costă ca să fiu bună cu cei pe care nu-i pot suferi sau cu cei care m-au făcut să sufăr. Omenește vorbind, aceasta este imposibil. În acele ocazii, caut să te descopăr pe Tine în acele persoane și, din iubire față de Tine, să fac tot ceea ce este bine pentru ele" (239).

O, Iubire pură, domnește pe deplin în inima mea și fă-mă să iubesc cu o iubire supranaturală.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XII
Isus moare pe cruce

Way of the Cross Station XII Jesus dies on the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Era cam pe la amiază când s-a făcut întuneric pe tot pământul până la orele trei după-amiază (...). Isus a strigat cu glas puternic: „Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul Meu". Și spunând aceasta, și-a dat sufletul >> (Lc 23,44-46).

Sf. Faustina: „L-am văzut pe Isus răstignit pe cruce. Imediat după aceea, am văzut o ceată de suflete răstignite ca și Isus. Alte suflete care nu erau răstignite ca și Isus, țineau cu fermitate crucea în mâini. Alte suflete nu erau nici răstignite, nici nu țineau crucea în mâini, ci doar o târau după ele și erau nemulțumite. " Atunci Isus mi-a zis:

Isus: „Toate acestea le-am pătimit pentru mântuirea sufletelor. Meditează, fiica Mea, la ceea ce faci tu pentru salvarea lor" (398). „Vezi acele suflete care sunt ca și Mine în suferință și în dispreț: acelea vor fi asemenea Mie și în slavă. Și acele suflete care se aseamănă mai puțin cu Mine în suferință și în dispreț: la fel vor fi mai puțin asemenea Mie și în slavă" (184).

O, Isuse, Mântuitorul meu, ascunde-mă în adâncul Inimii Tale, ca, întărit de harul Tău, să devin asemenea cu Tine în iubirea crucii și astfel să am parte de bucuria slavei Tale.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XIII
Isus este dat jos de pe cruce

Way of the Cross Station XIII Jesus is taken down from the cross
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând: „Cu adevărat, omul acesta era drept!". Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea, stăteau mai deoparte și priveau la acestea >> (Lc 23,47-49).

Isus: „Sufletul cel mai drag Mie este acela care crede cu fermitate în Bunătatea Mea și are încredere deplină în Mine. Îl răsplătesc cu aceeași încredere a Mea și-i dau tot ceea ce-mi cere" (186).

Sf. Faustina: „La îndurarea Ta alerg, o, Doamne binevoitor, la Tine care ești singurul Bun. Deși mizeria mea este mare și păcatele mele multe, am încredere în îndurarea Ta, deoarece Tu ești Dumnezeul îndurărilor și din veșnicie nu s-a auzit vreodată nici pământul, nici cerul nu-și amintesc ca vreun suflet încrezător în milostivirea Ta să fi rămas dezamăgit" (568).

O, Isuse milostiv, mărește în mine zilnic încrederea în îndurarea Ta, ca eu mereu și oriunde să dau mărturie despre bunătatea și iubirea Ta nemărginită.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

STAȚIUNEA XIV
Trupul lui Isus este aşezat în mormânt

Way of the Cross Station XIV Jesus' body is laid in the tomb
-Ne închinăm ţie, Cristoase, şi Te binecuvântăm!
-Căci prin sfânta Ta Cruce ai răscumpărat lumea!

<< Ei au luat trupul lui Isus, l-au înfășurat în giulgiuri, l-au uns cu uleiurile aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la evrei. În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou... Așadar, pentru că era ziua pregătirii Paștelui iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo >> (Io 19,40-42).

Isus: „Încă nu ești în Patrie, de aceea, mergi, întărită de harul Meu, și luptă pentru Împărăția Mea în sufletele oamenilor, luptă, ca fiică a Regelui, și amintește-ți că zilele exilului tău vor trece și, odată cu ele, și posibilitatea de a câștiga merite pentru Cer. De la tine mă aștept să am parte de un număr mare de suflete, care să preamărească îndurarea Mea pentru toată veșnicia" (496).

Sf. Faustina: „Pe fiecare suflet încredințat mie, Isuse, vreau să-l ajut cu rugăciunea și cu sacrificiu, pentru ca harul Tău să poată lucra în el. Oh, mare îndrăgostit de suflete, Isuse al meu, îți mulțumesc pentru încrederea Ta cea mare, deoarece Tu te-ai învrednicit să lași aceste suflete în grija mea" (116).

Fă, o, Doamne milostiv, ca niciun suflet pe care mi l-ai încredințat să nu piară.

Tatăl nostru..., Bucură-te, Marie..., Slavă Tatălui...

V. Doamne Isuse Cristoase, răstignit pe cruce.
R. Miluiește-ne pe noi!

Rugăciune de încheiere
O, Isuse, singura mea nădejde, Îţi mulţumesc pentru această carte pe care ai deschis-o în faţa ochilor sufletului meu. Această carte este pătimirea Ta pe care ai îndurat-o din iubire pentru mine. Din această carte am învăţat cum să-L iubesc pe Dumnezeu şi sufletele. În această carte sunt cuprinse pentru noi comori nesecate. O, Isuse, cât de puţine suflete Te înţeleg în martiriul Tău de iubire. Oh, ce mare este focul celei mai pure iubiri care arde în Sfânta Ta Inimă. Fericit este sufletul care a înţeles iubirea Inimii lui Isus. (MJ)

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

Niciun comentariu: