Imaginea Lui Isus Icoana Milostivirii

Icoana lui A. Hyła din capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki
Icoana lui A. Hyła din capela Surorilor Maicii Domnului a Milostivirii de la Cracovia – Łagiewniki.

Tabloul lui Cristos cel Milostiv este o reprezentare iconografică a viziunii avute de către Sfânta Faustina Kowalska, în care Cristos cerea să fie pictat așa cum se revelează.
Era în seara de 22 februarie 1931, când Sora Faustina l-a văzut pe Domnul Isus îmbrăcat cu o haină lungă, albă; avea mâna dreaptă ridicată pentru a binecuvânta, iar cealaltă era dusă în dreptul Inimii, dând la o parte ușor haina și lăsând să se vadă două mari raze: una de culoare roșie, iar cealaltă de culoare albă. Apoi Isus i-a spus: ,,Pictează o imagine după modelul pe care-l vezi și scrie sub ea: << Isuse, mă încred în Tine! >> (26).

Imaginea din tablou îl reprezintă pe Cristos înviat, în mișcare, care se îndreaptă spre oameni, cu semnele răstignirii la mâini și la picioare.
Din Inima Sa străpunsă, nerevelată în tablou, ies două raze: una de culoare roșie și cealaltă de culoare albă. Fundalul este închis la culoare, iar lumina din jurul capului este în formă de aureolă.

În ceea ce privește semnificația celor două raze, care pornesc din piept, iată explicația pe care însuși Mântuitorul Isus a dat-o:
,,Cele două raze reprezintă sângele și apa. Raza albă reprezintă Apa care îndreptățește sufletele, în timp ce raza roșie reprezintă Sângele care este viața sufletelor... Ambele raze au ieșit din marea Mea îndurare, atunci când Inima Mea, aflându-se în agonie pe cruce, a fost străpunsă de suliță. Aceste raze ocrotesc sufletele de mânia Tatălui Meu. Fericit cel care va trăi la umbra acestor două raze, căci nu va simți mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu" (132).
,,Privirea din această imagine este asemănătoare cu privirea Mea de pe cruce" (140).
,,Pun la dispoziția oamenilor vasul cu care să vină să ia harurile necesare pentru mântuirea lor. Vasul este tocmai această imagine pe care scrie:
<< Isuse, mă încred în Tine! >>" (141).
,,Prin această imagine voi dărui multe haruri pentru suflete; de aceea, fiecare suflet trebuie să o poarte cu sine" (27).
,,De aceea, vreau ca această imagine să fie binecuvântată solemn în prima duminică după Paști și să fie venerată în public" (27).
,,Făgăduiesc că sufletul care va cinsti această imagine, nu va pieri. Făgăduiesc biruință asupra dușmanilor în această viață și mai ales în ceasul morții. Eu însumi îl voi apăra ca pe slava Mea" (26).

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

Niciun comentariu: