Mesajul Divinei Îndurări Ora Îndurării Divine Ora Marii Milostivirii

Mesajul Divinei Îndurări Ora Îndurării Divine Ora Marii Milostivirii
Ora trei după-amiază

La Cracovia, în luna octombrie 1937, Isus i-a recomandat Sfintei Faustina să venereze în mod special ora morții Sale, pe care El a numit-o Ora marii Îndurări pentru lume.

Spune Isus: „La ora trei după-amiază să implori milă mai ales pentru cei care trăiesc în păcate și caută în acel moment să meditezi Pătimirea Mea, începând de la părăsirea în care am fost lăsat în ceasul morții.
Este o oră de îndurare infinită pentru lumea întreagă. Nu voi refuza nimic sufletului care va cere haruri în numele Pătimirii Mele" (440).

„Îndată ce auzi că bate ora trei după-amiază, cufundă-te cu totul în îndurarea Mea, adorând-o și preamărind-o. Invocă atotputernicia ei pentru lumea întreagă și mai ales pentru sărmanii păcătoși, căci, în acea oră, îndurarea Mea s-a deschis larg pentru toate sufletele.
În acea oră s-au dobândit haruri pentru lumea întreagă; în acea oră, mila a învins dreptatea; în acea oră, vei dobândi totul pentru tine și pentru alții.

Caută în acea oră să faci Calea Crucii, dacă datoriile tale nu te împiedică.

Recită Coronița Divinei Îndurări în ora morții Mele, la ora trei după masă căci este ora marii Milostiviri." La acea oră, spune Isus, nu voi refuza nimic sufletului care Mă roagă prin dureroasa Mea Pătimire.
Recită zilnic Coronița pe care ai învățat-o de la Mine.

Toți cei care o vor recita, vor dobândi multă îndurare în ceasul morții lor. Chiar de ar fi vorba de cel mai mare păcătos, dacă el va recita Coronița numai o singură dată, va dobândi harul îndurării Mele infinite. Preoții să nu înceteze niciodată să le-o propună ca pe ultima lor șansă de salvare. Doresc ca toată lumea să cunoască îndurarea Mea. Vreau să dăruiesc haruri de neânchipuit acelor suflete care au încredere în îndurarea Mea" (263).

„Îndurarea Mea va învălui în viață și în mod special în ceasul morții pe sufletele care vor recita această Coroniță" (282).
„În ceasul morții îi voi apăra ca pe slava Mea pe acele suflete care vor recita această coroniță, sau alții o vor recita lângă un muribund, și vor dobândi pentru muribund aceeași iertare.
Atunci când lângă un muribund se recită Coronița, mânia lui Dumnezeu încetează, iar Îndurarea imperscrutabilă învăluie sufletul și adâncul Milostivirii Mele se emoționează", pentru Pătimirea dureroasă a Fiului Meu" (296).

„Oh, cât de mari haruri voi dărui acelor suflete care vor recita această coroniță! Inima Mea milostivă se înduioșează pentru cei care recită coronița. Fiica Mea, scrie toate acestea, ca lumea întreagă să cunoască nesfârșita Mea îndurare. Acesta este un semn pentru timpurile de pe urmă, după care va veni ziua judecății Mele. Așadar, cât mai este timp, să alerge la izvorul îndurării Mele, beneficiind de Sângele și Apa izvorâte pentru ei!" (309).
„Când reciți coronița, apropii de Mine omenirea" (333).

„Fiica Mea, îndeamnă sufletele la recitarea coroniței pe care ți-am dat-o, căci prin aceasta îmi place să le dăruiesc tot ceea ce doresc. Chiar și cei mai mari păcătoși, dacă o vor recita, le voi umple sufletul cu multă pace, iar ceasul morții lor va fi senin.

Scrie toate acestea și pentru sufletele mâhnite: atunci când sufletul vede și recunoaște gravitatea păcatelor sale, i se descoperă abisul mizeriei în care a căzut, să alunge departe de el disperarea și să se arunce cu multă încredere în brațele îndurării Mele, ca un copil în brațele mamei sale. Aceste suflete au un loc privilegiat în Inima Mea milostivă.

Spune tuturor că niciun suflet, care a chemat în ajutor îndurarea Mea, nu a rămas dezamăgit sau tulburat. Am o iubire specială pentru sufletul care are încredere în bunătatea Mea.

Scrie că, dacă această coroniță va fi recitată alături de un muribund, mă voi pune eu însumi între acel suflet și Tatăl Meu, nu ca Judecător, ci ca Mântuitor milostiv. Îndurarea Mea infinită va îmbrățișa acel suflet din considerație pentru cât am suferit în pătimirea Mea" (508-509).

Coronița Îndurării Divine a fost dictată de însuși Isus Sfintei Faustina Kowalska la Vilnius pe data de 13 nov. 1935 (Cf. 192-193), arătând valoarea și eficacitatea acestei rugăciuni.
Isus a promis că va dărui mari haruri celor care vor recita această coroniță. Sufletele care se vor ruga acest Rozariu vor fi ocrotite toată viaţa de Milostivirea mea, mai ales în ceasul morţii lor.

Dacă nu poți face la ora trei după-amiază, nici Calea Crucii și nici Coronița, intră pentru un timp în capelă și adoră Inima Mea plină de îndurare în Euharistie. Dacă ești împiedicată să faci și aceasta, reculege-te cel puțin o clipă în rugăciune în locul unde te afli (517).

Iată o rugăciune scurtă a Sfintei Faustina, care poate fi recitată la ora trei după-amiază:
„O, Isuse, Tu abia ai murit și deja un izvor de viață s-a revărsat pentru suflete. O, izvor de viață, o, îndurare de neânțeles a lui Dumnezeu, îmbrățișează lumea întreagă și revarsă-te asupra noastră".

Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

Niciun comentariu: