Litania Divinei Îndurări

Doamne, miluiește-ne.
Cristoase, miluiește-ne.
Doamne, miluiește-ne.
Cristoase, auzi-ne.
Cristoase, ascultă-ne.

Tată din Cer, Dumnezeule,     miluiește-ne pe noi!
Fiule, răscumpărătorul lumii, Dumnezeule,    miluiește-ne pe noi!
Duhule Sfânt, Dumnezeule,    miluiește-ne pe noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu,     miluiește-ne pe noi!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care izvorăști din sânul Tatălui,    mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
însușirea supremă a dumnezeirii,  mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
mister de nepătruns, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
izvor care țâșnești din misterul Sfintei Treimi, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
pe care nicio minte omenească, 
nici îngerească, nu o poate înțelege, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
izvorul vieții și al fericirii noastre, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
mai sublimă decât Cerurile, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
izvor de uluitoare minuni, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care îmbrățișezi întregul univers, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ai coborât în lume, în persoana Cuvântului întrupat, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care ai izvorât din rana deschisă a Inimii lui Isus, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
cuprinsă în Inima lui Isus pentru noi
și mai ales pentru păcătoși, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
de nepătruns în instituirea Euharistiei, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ai întemeiat Sfânta Biserică, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care ai rânduit Taina Botezului, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care ne mântuiești prin Isus Cristos, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne însoțești în timpul vieții, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne îmbrățișezi mai ales în ceasul morții, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care ne dăruiești viața veșnică, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne călăuzești în fiecare clipă a vieții, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne ferești de focul Iadului, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care convertești pe păcătoșii cei mai împietriți, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
minunată pentru îngeri și neânțeleasă de sfinți, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
de nepătruns în toate Tainele divine, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne alini orice durere, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
izvorul fericirii și bucuriei noastre, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care din nimic ne-ai chemat la viață, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
în care sunt cuprinse toate lucrările mâinilor Tale, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
care încoronezi tot ceea ce există și va exista, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
în care toți suntem cufundați, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
odihna plăcută a inimilor necăjite, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu
în care inimile se odihnesc
și cele înfricoșate își găsesc pacea, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
desfătare și extaz al sufletelor sfinte, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu,
nădejdea unică a celor deznădăjduiți, mă încred în Tine!

Îndurarea lui Dumnezeu, 
care ne-ai dăruit-o pe Mama Ta
ca Mamă a noastră, mă încred în Tine!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, 
iartă-ne, Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, 
ascultă-ne, Doamne.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii,
miluiește-ne pe noi.

Să ne rugăm : 

Veșnice Dumnezeule, a cărui îndurare este infinită și în care comoara compasiunii este nesecată, privește spre noi cu bunătate și fă să crească în noi îndurarea Ta, pentru ca în momentele grele să nu ne pierdem nădejdea, ci, plini de încredere, să ne supunem voinței Tale preasfinte, plină de iubire și de îndurare. Amin.

Niciun comentariu: