Sărbătoarea Divinei Îndurări Sărbătoarea Milostivirii Divine Duminica Divinei Îndurări

Sărbătoarea Divinei Îndurări Sărbătoarea Milostivirii Divine Duminica Divinei Îndurări
Papa Ioan Paul al II-lea spunea: „E necesar ca omenirea să se lase atinsă și pătrunsă de Duhul pe care Cristos îl dăruiește. Duhul este acela care vindecă rănile inimii, îndepărtează obstacolele ce ne învrăjbesc și ne separă de Dumnezeu. El este cel care ne redă iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Este important să primim în întregime mesajul care ne vine de la Cuvântul lui Dumnezeu în această a doua Duminică de Paști care, de acum înainte, în toată Biserica, se va numi << Duminica Divinei Îndurări >>".

Spune Isus:

„Ce știți să-mi spuneți despre sărbătoarea îndurării Mele? Aproape nimic. Până și aceia care trebuie să învețe lumea despre îndurarea Mea nu o cunosc îndeajuns" (145).
„Această sărbătoare a ieșit din marea Mea îndurare și este confirmată de abisul harurilor Mele. Oricine crede și se încrede în îndurarea Mea o va dobândi" (174).
„Doresc să fie o sărbătoare a îndurării, iar imaginea pe care o vei picta să fie binecuvântată în mod solemn în prima duminică de după Paști; în această duminică trebuie să fie Sărbătoarea Îndurării Mele. Niciun suflet nu va găsi dreptate și liniște până când nu va veni cu încredere la îndurarea Mea și, de aceea, prima duminică după Paști trebuie să fie sărbătoarea îndurării, iar preoții în ziua aceea trebuie să vorbească sufletelor despre marea și nepătrunsa Mea îndurare" (227).

„Copila Mea, vorbește tuturor oamenilor despre infinita Mea îndurare. Doresc ca sărbătoarea îndurării să fie adăpost și refugiu pentru toate sufletele și mai ales pentru sărmanii păcătoși. În ziua aceea, izvorul îndurării Mele va fi deschis și voi revărsa multe haruri asupra sufletelor care se vor apropia de acest izvor divin. Acele suflete care se vor spovedi și împărtăși, vor primi iertarea totală a păcatelor și a pedepselor pentru păcatele săvârșite. Nimănui să nu-i fie frică să se apropie de Mine, chiar dacă păcatele sale sunt foarte grave, căci îndurarea Mea este atât de mare, încât nicio minte omenească sau îngerească nu va reuși vreodată să o înțeleagă. Tot ceea ce există a ieșit din izvorul îndurării Mele. Omenirea nu va afla pace până când nu se va întoarce la izvorul îndurării Mele" (267).

„Fiica Mea, dacă prin tine cer tuturor oamenilor cultul îndurării Mele, tu trebuie să fii prima care să te încrezi deplin în îndurarea Mea. De aceea, cer de la tine acte de îndurare, care trebuie să fie săvârșite și hrănite din iubire față de Mine. Trebuie să fii mereu milostivă față de aproapele, căci nu poate să existe nicio scuză în această privință.
Iată care sunt cele trei moduri de manifestare a milostivirii față de aproapele: 1) fapta concretă, 2) cuvântul și 3) rugăciunea.
În acestea se află plinătatea îndurării și dovada de netăgăduit a iubirii față de Mine. În felul acesta sufletul preamărește și cinstește îndurarea Mea. Da, prima duminică după Paști este sărbătoarea îndurării, dar trebuie să dovediți și voi îndurarea prin fapte concrete și cer să se aducă cult îndurării Mele prin celebrarea solemnă a acestei sărbători și prin venerarea imaginii care a fost pictată. Prin această imagine voi acorda multe haruri sufletelor, amintind tuturor exigențele îndurării Mele, deoarece chiar și credința cea mai puternică nu folosește la nimic fără faptele bune" (277-278).

„Deși am suferit mult pentru întreaga omenire, totuși mai există multe suflete care pier și se osândesc. De aceea, vreau să le mai acord o șansă prin această sărbătoare a îndurării Mele, căci, dacă nu vor adora îndurarea Mea, se vor osândi. Vorbește sufletelor despre marea Mea îndurare, căci se apropie ziua teribilă a dreptății Mele" (345).
„Doresc să acord iertarea totală a păcatelor acelor suflete care se vor spovedi și împărtăși în ziua sărbătorii îndurării Mele" (381).

„Ia și scrie: Înainte să vin ca Judecător drept, vin ca Rege al îndurării. Înainte să vină ziua judecății, va fi dat oamenilor acest semn în cer: se va stinge orice lumină pe cer și va fi un mare întuneric pe tot pământul. Atunci va apărea pe cer semnul Crucii și din locul unde mâinile și picioarele Mântuitorului au fost prinse în cuie, vor ieși mari lumini care pentru un timp vor lumina pământul. Aceasta se va întâmpla înainte de ultima zi" (44).

„Fiica Mea, vorbește-le preoților de îndurarea Mea de nepătruns. Văpăile îndurării mă consumă: vreau să le revărs asupra sufletelor, însă ele nu vor să creadă în Bunătatea Mea" (95).
„Fiica Mea, chiar dacă uneori nu simți prezența Mea, să nu-ți fie frică de nimic, căci Eu sunt cu tine. Smerenia ta mă face să cobor de pe tronul Meu ceresc ca să mă unesc mai strâns cu tine" (381).
„Privește abisul îndurării Mele și cinstește și preamărește această îndurare a Mea. Vreau să mă dăruiesc sufletelor. Doresc suflete, fiica Mea. În ziua sărbătorii Mele, sărbătoarea îndurării, vei străbate lumea întreagă și vei conduce sufletele batjocorâte la izvorul îndurării Mele. Eu le voi tămădui și le voi întări" (104).
„Inima Mea se bucură de titlul << îndurare >>. Vestește că Îndurarea este cea mai mare însușire a lui Dumnezeu. Toate înfăptuirile mâinilor Mele sunt încoronate de îndurare.
Doresc ca preoții să vestească și să răspândească marea Mea îndurare tuturor sufletelor păcătoșilor. Păcătosului să nu-i fie frică să se apropie de Mine. Ah, cât de mult mă rănește neâncrederea unui suflet! Un astfel de suflet recunoaște că sunt sfânt și drept și totuși nu crede că Eu sunt milostiv, deoarece nu are încredere în bunătatea Mea. Chiar și diavolii admiră dreptatea Mea, dar nu cred în bunătatea Mea" (132-133).

Iată ce a făgăduit Isus celor care vor proclama îndurarea Sa: „Pe cei care vor proclama marea Mea îndurare, Eu însumi îi voi ocroti în ceasul morții ca pe slava Mea și, chiar dacă păcatele lor vor fi negre ca noaptea, atunci când un păcătos va recurge la îndurarea Mea, îmi aduce cea mai mare slavă și este o laudă adusă Pătimirii Mele.
Când un suflet preamărește Bunătatea Mea, atunci satana tremură și fuge în fundul iadului. Față de sufletele care vor recurge la îndurarea Mea, împreună cu cele care o preamăresc și o fac cunoscută, în ceasul morții lor, Eu mă voi purta cu ele după îndurarea Mea infinită.
Inima Mea este îndurerată, deoarece sufletele alese nu înțeleg cât este de mare îndurarea Mea. Raporturile lor cu Mine sunt într-un oarecare sens o manifestare a neâncrederii.
Oh! cât de mult îmi rănesc Inima prin acest comportament! Amintiți-vă de Pătimirea Mea și, dacă nu credeți cuvintelor Mele, cel puțin credeți Rănilor Mele" (161).

„Văpăile îndurării Mele mă consumă și vreau să le revărs asupra tuturor sufletelor. Neâncrederea sufletelor îmi sfâșie Inima, mai ales neâncrederea sufletelor consacrate. Deși iubirea Mea nu se sfârșește niciodată, aceste suflete nu au încredere în Mine.
Nici măcar moartea Mea pe cruce nu a fost îndeajuns pentru ele, dar vai de acele suflete care abuzează de ea!" (26-27).
„Doresc ca tu să cunoști și mai profund iubirea înflăcărată a Inimii Mele față de toate sufletele și o vei înțelege mai bine atunci cănd vei medita Pătimirea Mea. Imploră îndurarea Mea pentru păcătoși; doresc mântuirea lor.

Când vei recita această rugăciune, cu inimă căită și cu credință, pentru un păcătos, Eu îi voi dărui harul convertirii.
Iată rugăciunea:
<< O, Preasfântă Inimă a lui Isus, din care a țâșnit sânge și apă ca izvor de îndurare pentru noi, mă încred în Tine >>" (99).
Cifrele din paranteze reprezintă numărul paginii din Jurnalul Sfintei Faustina Kowalska, Ed. Libreria Editrice Vaticana 1997, de unde sunt luate textele.

Niciun comentariu: