04 ianuarie 2017

Calendar Romano-Catolic 2017

IANUARIE - GERAR
31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1 D † SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU
Fer. Marian, pr. m.

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
2 L Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **
3MPreasf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.
4MSf. Angela din Foligno, văduvă
5JSs. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege, PP
6V† EPIFANIA DOMNULUI
Sf. Andrei Corsini, ep.

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
7SSs. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.
8D† BOTEZUL DOMNULUI
Sf. Severin, abate

Is 42,1-4.6-7; Ps 28; Fap 10,34-38; Mt 3,13-17
9LFer. Alexia Le Clerc, călug.
10MSs. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic
11MSs. Honorata, fc.; Teodosie, călug.
12JSs. Arcadie, m.; Cezara, călug., LP
13VSf. Ilarie, ep. înv. *
14SSf. Felix de Nola, pr. m.
15D† DUMINICA a 2-a de peste an
Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic

Is 49,3.5-6; Ps 39; 1Cor 1,1-3; In 1,29-34
16LSf. Marcel I, pp.
17MSf. Anton, abate **
18MSf. Prisca, m.
19JSs. Marius şi Marta, soţi m.
20VSs. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *, UP
21SSf. Agneza, fc. m. **
22D† DUMINICA a 3-a de peste an
Sf. Vincenţiu, diacon m.; Fer. Laura, m.

Is 8,23b-9,3; Ps 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
23LSs. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24MSf. Francisc de Sales, ep. înv. **
25MCONVERTIREA SF. PAUL, ap.; Sf. Bretanion, ep. de Tomis
26JSs. Timotei şi Tit, ep. **
27VSf. Angela Merici, fc. *
28SSf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, călug. m., LN
29D† DUMINICA a 4-a de peste an
Sf. Valeriu, ep.

Sof 2,3;3,12-13; Ps 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a
30LSf. Martina, m.
31MSs. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă


FEBRUARIE - FĂURAR
29 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1MSf. Veridiana, fc.
2JÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
3VSs. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul
4SSf. Gilbert, pr., PP
5D† DUMINICA a 5-a de peste an
Sf. Agata, fc. m.

Is 58,7-10; Ps 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
6LSs. Paul Miki şi îns., m. **; Doroteea şi Teofil, m.
7MSf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, călug.
8MSs. Ieronim Emiliani, călug. *; Iosefina Bakhita, fc. *
9JSf. Apolonia, fc. m.
10VSf. Scolastica, fc. **
11SSf. Fc. Maria de la Lourdes *, LP
12D† DUMINICA a 6-a de peste an
Ss. Martiri din Abitina

Sir 15,15-20; Ps 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
13LSf. Martinian, pustnic
14MSS. CIRIL, călug. şi METODIU, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15MSf. Claudiu de la Colombiere, pr.
16JSs. Pamfil şi îns., m.
17VSs. Întemeietori ai Societăţii "Slujitorii Sf. Fc. Maria" *; Teodor, soldat m.
18SSf. Francisc Regis Clet, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug., UP
19D† DUMINICA a 7-a de peste an
Sf. Mansuet, ep.

Lev 19,1-2.17-18; Ps 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
20LSf. Elefterie, ep.
21MSf. Petru Damian, ep. înv. *
22MCATEDRA SF. AP. PETRU; Sf. Margareta din Cortona, călug.
23JSf. Policarp, ep. m. **
24VFer. Marcu de Marconi, pr.
25SSf. Cezar, medic
26D† DUMINICA a 8-a de peste an
Sf. Alexandru, ep.
, LN
Is 49,14-15; Ps 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
27LSf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.
28MSf. Roman, abate; Fer. Antonia, călug.


MARTIE - MĂRŢIŞOR
31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore

1MMIERCUREA CENUŞII (post şi ab.); Sf. Albin, ep.
2JSf. Angela a Crucii, călug.
3VSs. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.
4SSf. Cazimir, rege *; Fer. Ioan-Anton Farina, ep.
5D† DUMINICA 1 din Post
Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.
, PP
Gen 2,7-9;3,1-7; Ps 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-11
6LSf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.
7MSs. Perpetua şi Felicitas, m. *
8MSf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. * R.
9JSs. Francisca Romana, călug. *; Dominic Savio; 40 de soldaţi, m.
10VSf. Simpliciu, pp. R.
11SSf. Constantin, rege m. R.
12D† DUMINICA a 2-a din Post
Ss. Inocenţiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.
, LP
Gen 12,1-4a; Ps 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9
13LSf. Sabin, m.
14MSf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.
15MSf. Luiza de Marillac, călug.
16JSf. Iulian, m.
17VSf. Patriciu, ep. *
18SSf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. *
19D† DUMINICA a 3-a din Post
Fer. Marcel Callo, m.

Ex 17,3-7; Ps 94; Rom 5,1-2.5-8; In 4,5-42
20L† SF. IOSIF, soţul Sf. Fc. Maria; Ss. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen şi îns. m., UP
21MSf. Nicolae de Flüe, pustnic
22MSf. Lia, văduvă
23JSf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *
24VSf. Ecaterina a Suediei, călug.
25S† BUNA-VESTIRE; Sf. Dismas
26D† DUMINICA a 4-a din Post
Sf. Emanuel, m.

1Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ps 22; Ef 5,8-14; In 9,1-41
27LSf. Rupert, ep.
28MFer. Renata, m., LN
29MSf. Eustasie, ep.
30JSs. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, pr.
31VSf. Beniamin, diacon m.


APRILIE - PRIER
30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1SSf. Hugo, ep.
2D† DUMINICA a 5-a din Post
Sf. Francisc de Paola, pustnic

Ez 37,12-14; Ps 129; Rom 8,8-11; In 11,1-45
3LSs. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt I, pp., PP
4MSf. Isidor, ep. înv. *
5MSs. Vincenţiu Ferrer, pr. *; Irina, m.
6JSf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului
7VSf. Ioan Baptist de La Salle, pr. *
8SSs. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep.
9D† DUMINICA FLORIILOR
Fer. Ubald, călug.

Is 50,4-7; Ps 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 (Mt 27,11-54)
10LSs. Apoloniu, pr. m.; Macarie
11MSs. Stanislau, ep. m.; Gemma Galgani, fc., LP
12MSs. Iuliu I, pp. m.; Sava Gotul, m.
13JJOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului)
Sf. Martin I, pp. m.
14VVINEREA SFÂNTĂ (Patima şi moartea Domnului) (post şi ab.)
Ss. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. Isabela, fc. m.
15SSÂMBĂTA SFÂNTĂ
Sf. Damian de Veuster, pr.
16D† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)
Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre

Fap 10,34a.37-43; Ps 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); In 20,1-9
17LSs. Ilie, Paul şi Isidor, m.
18MSf. Atanasia din Egina
19MSf. Leon al IX-lea, pp., UP
20JSs. Anicet, pp.; Marcian, călug.
21VSf. Anselm, ep. înv.
22SSs. Soter şi Caius, pp.; Leonida, m.
23D† DUMINICA a 2-a a Paştelui
Ss. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.

Fap 2,42-47; Ps 117; 1Pt 1,3-9; In 20,19-31
24LSs. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, călug.
25MSF. MARCU, ev.
26MSf. Anaclet, pp., LN
27JSf. Zita, fc.
28VSs. Petru Chanel, pr. m. *; Ludovic M. Grignion de Montfort, pr. *; Valeria, m.
29SSF. ECATERINA DIN SIENA, fc. înv., patroană a Europei
30D† DUMINICA a 3-a a Paştelui
Ss. Pius al V-lea, pp.; Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m.

Fap 2,14.22-28; Ps 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35


MAI - FLORAR
31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1LSs. Iosif Muncitorul *; Ieremia, profet
2MSs. Atanasie, ep. înv. **; Antonin din Florenţa, ep.
3MSS. FILIP ŞI IACOB, ap., PP
4JSf. Florian, m.
5VSs. Angelo, călug. m.; Gottard, ep.
6SSs. Benedicta, fc.; Petru Nolasco, călug.
7D† DUMINICA a 4-a a Paştelui
Ss. Roza Venerini, călug.; Ghizela, regină; Anton Pecerski, pustnic

Fap 2,14a.36-41; Ps 22; 1Pt 2,20b-25; In 10,1-10
8LFer. Ieremia Valahul, călug. **; Sf. Victor, m.
9MSs. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10MFer. Ivan Merz, laic
11JSf. Mamert, ep., LP
12VSs. Nereu şi Ahile, m. *; Pancraţiu, m. *
13SSf. Fc. Maria de la Fatima *
14D† DUMINICA a 5-a a Paştelui
Sf. Matia, ap.

Fap 6,1-7; Ps 32; 1Pt 2,4-9; In 14,1-12
15LSf. Isidor Plugarul
16MFer. Vladimir Ghika, pr. m. **
17MSf. Pascal Baylon, călug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18JSf. Ioan I, pp. m. *.
19VSf. Celestin al V-lea, pp., UP
20SSs. Bernardin din Siena, pr. *; Lidia, ucenica sf. Paul
21D† DUMINICA a 6-a a Paştelui
Ss. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m.;
Elena, mama împ. Constantin; Eugen de Mazenod, ep.

Fap 8,5-8.14-17; Ps 65; 1Pt 3,15-18; In 14,15-21
22LSs. Rita din Cascia, călug. *; Emil, m.
23MSf. Dezideriu, ep. m.
24MSs. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Donaţian şi Rogaţian, m.
25J† ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
Ss. Beda Venerabilul, pr. înv.; Grigore al VII-lea, pp.;
Maria Magdalena de Pazzi, fc.
, LN
Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
26VSf. Filip Neri, pr. **
27SSf. Augustin din Canterbury, ep. *
28D† DUMINICA a 7-a a Paştelui
Sf. Gherman, ep.

Fap 1,12-14; Ps 26; 1Pt 4,13-16; In 17,1-11a
29LSf. Maxim, ep.
30MSs. Ferdinand, rege; Ioana d'Arc, fc.
31MVIZITA SF. FC. MARIA; Sf. Petronela, fc. m.


IUNIE - CIREŞAR
30 de zile, ziua are 15 ore, noaptea 9 ore

1JSf. Iustin, filozof m. **, PP
2VSs. Marcelin şi Petru, m. *
3SSs. Carol Lwanga şi îns., m. **
4D† COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)
Sf. Francisc Caracciolo, pr.

Fap 2,1-11; Ps 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; In 20,19-23
5LSf. Bonifaciu, ep. m. **
6MSf. Norbert, ep. *
7MSf. Robert, abate R.
8JSf. Medard, ep.
9VSf. Efrem, diacon înv. *, LP,R.
10SFf. Ioan Dominici, călug; Diana, fc. R.
11D† PREASFÂNTA TREIME
Ss. Barnaba, ap.; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug.

Ex 34,4b-6.8-9; Ps Dan 3,52-56; 2Cor 13,11-13; In 3,16-18
12LSf. Gaspar, pr.
13MSf. Anton de Padova, pr. înv. **
14MSs. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet
15J† TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI
Ss. Amos, profet; Abraham, călug.

Dt 8,2-3.14b-16a; Ps 147; 1Cor 10,16-17; In 6,51-59
16VSs. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17SSs. Nicandru şi Marcian, m., UP
18D† DUMINICA a 11-a de peste an
Ss. Marcu şi Marcelian, m.
, UP
Ex 19,2-6a; Ps 99; Rom 5,6-11; Mt 9,36-10,8
19LSs. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.
20MFer. Margareta Ball, văduvă, m.
21MSf. Alois de Gonzaga, călug. **
22JSs. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. şi Thomas Morus, m. *; Niceta de Remesiana, ep.
23V† PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS
Sf. Iosif Cafasso, pr.
24S† NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Inima Neprihănită a Mariei, LN
25D† DUMINICA a 12-a de peste an
Sf. Wilhelm, abate

Ier 20,10-13; Ps 68; Rom 5,12-15; Mt 10,26-33
26LSs. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.
27MSf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28MSf. Irineu, ep. m. **
29J† SS. PETRU ŞI PAUL, ap.; Emma
Fap 12,1-11; Ps 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30VPrimii Sfinţi Martiri din Roma *


IULIE - CUPTOR
31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1SSf. Aron, fratele lui Moise, PP
2D† DUMINICA a 13-a de peste an
Sf. Bernardin Realino, pr.

2Rg 4,8-11.14-16a; Ps 88; Rom 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42
3LSF. TOMA, ap.
4MSf. Elisabeta a Portugaliei *; Ff. Piergiorgio Frassati; Maria Crocifissa Curcio, călug.
5MSf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6JSf. Maria Goretti, fc. m. *
7VFer. Benedict al XI-lea, pp.
8SSs. Aquila şi Priscilla, soţi m.
9D† DUMINICA a 14-a de peste an
Ss. Augustin Zhao Rong, pr. şi 119 îns., m.; Veronica Giuliani, fc.
, LP
Zah 9,9-10; Ps 144; Rom 8,9.11-13; Mt 11,25-30
10LSf. Victoria, m.
11MSS. BENEDICT, abate, patron al Europei; Olga, regină
12MSf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13JSs. Henric, împ. *; Eugen, ep.
14VSf. Camil de Lellis, pr. *
15SSs. Bonaventura, ep. înv. **; Vladimir
16D† DUMINICA a 15-a de peste an
Sf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel
, UP
Is 55,10-11; Ps 64; Rom 8,18-23; Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9)
17LSs. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.
18MSs. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.
19MSs. Epafra, ep. m.; Macrina, călug.
20JSs. Apolinar, ep. m. *; Ilie, profet; Aurel, ep.
21VSs. Laurenţiu din Brindisi, pr. înv. *
22SSF. MARIA MAGDALENA
23D† DUMINICA a 16-a de peste an
Ss. Brigitta, călug., patroană a Europei; Ezechiel, profet
, LN
Înţ 12,13.16-19; Ps 85; Rom 8,26-27; Mt 13,24-43
24LSs. Sharbel Makhluf, pr. *; Cristina, fc. m.
25MSS. IACOB, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.
26MSs. Ioachim şi Ana **; Bartolomea Capitano, călug.
27JSs. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m.
28VSf. Victor I, pp. m.
29SSs. Marta **; Lazăr şi Maria, fraţi
30D† DUMINICA a 17-a de peste an
Sf. Petru Crisologul, ep. înv.
, PP
1Rg 3,5-12; Ps 118; Rom 8,28-30; Mt 13,44-52 (Mt 13,44-46)
31LSf. Ignaţiu de Loyola, pr. **


AUGUST - GUSTAR
31 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1MSf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **
2MSs. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. * (Porţiuncula)
3JSf. Martin, pustnic
4VSf. Ioan M. Vianney, pr. **
5SSfinţirea Bazilicii "Sf. Maria cea Mare" *
6D† SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI
Fer. Octavian, ep.

Dan 7,9-10.13-14; Ps 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9
7LSs. Sixt al II-lea, pp. şi îns., m. *; Caietan, pr. *, LP
8MSf. Dominic, pr. **
9MSF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei
10JSF. LAURENŢIU, diacon m.
11VSs. Clara, fc. **; Suzana, m.
12SSf. Ioana Francisca de Chantal, călug. *
13D† DUMINICA a 19-a de peste an
Ss. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m.; Ioan Berchmans, student

1Rg 19,9a.11-13a; Ps 84; Rom 9,1-5; Mt 14,22-33
14LSf. Maximilian Kolbe, pr. m. **
15M† ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.
, UP
Ap 11,19a;12.1.3-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56
16MSs. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin
17JSs. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.
18VFer. Paula Montaldi, fc.
19SSs. Ioan Eudes, pr. *; Sixt al III-lea, pp.
20D† DUMINICA a 20-a de peste an
Ss. Bernard, abate, înv.; Samuel, profet

Is 56,1.6-7; Ps 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
21LSf. Pius al X-lea, pp. **, LN
22MSf. Fc. Maria, Regină **
23MSs. Roza de Lima, fc. *; Flavian, ep.
24JSF. BARTOLOMEU, ap.
25VSs. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26SSs. Ioana, fc.; Melchisedec, rege
27D† DUMINICA a 21-a de peste an
Ss. Monica; Cezar de Arles, ep.

Is 22,19-23, Ps 137, Rom 11,33-36, Mt 16,13-23
28LSs. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
29MMartiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m., PP
30MSf. Felix, m.
31JSs. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din Arimateea


SEPTEMBRIE - RĂPCIUNE
30 de zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore

1VSs. Egidiu, abate; Iosue
2SFer. Ingrid, călug.
3D† DUMINICA a 22-a de peste an
Sf. Grigore cel Mare, pp. înv.

Ier 20,7-9; Ps 62; Rom 12,1-2; Mt 16,21-27
4LSs. Rozalia, fc.; Moise, profet
5MSf. Tereza de Calcutta, călug.
6MSf. Zaharia, profet, LP
7JSf. Regina, fc. m.
8VNAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.
9SSf. Petru Claver, pr. *
10D† DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Nicolae din Tolentino, pr.

Ez 33,7-9; Ps 94; Rom 13,8-10; Mt 18,15-20
11LSs. Prot şi Iacint, fraţi m.
12MPreasf. Nume al Mariei *
13MSf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **, UP
14JÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI
15VSf. Fecioară Maria Îndurerată **
16SSs. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m. **; Ludmila, m.
17D† DUMINICA a 24-a de peste an
Sf. Robert Bellarmin, ep. înv.

Sir 27,33-28,9; Ps 102; Rom 14,7-9; Mt 18,21-35
18LSf. Iosif din Copertino, pr.
19MSf. Ianuariu, ep. m. *
20MSs. Martiri din Coreea **, LN, R.
21JSS. MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet
22VSs. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; Silvan, pustnic, R.
23SSs. Pius din Pietrelcina, pr. **; Zaharia şi Elisabeta, R.
24D† DUMINICA a 25-a de peste an
Sf. Gerard, ep. m.

Is 55,6-9; Ps 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a
25LSs. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug.
26MSs. Cosma şi Damian, m. *; Ghedeon
27MSf. Vincenţiu de Paul, pr. **
28JSs. Venceslau, m. *; Laurenţiu Ruiz şi îns., m. *; Fer. Amalia, m., PP
29VSS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli
30SSs. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.


OCTOMBRIE - BRUMĂREL
31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1D† DUMINICA a 26-a de peste an
Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv.; Roman Melodul, diacon

Ez 18,25-28; Ps 24; Fil 2,1-11 (Fil 2,1-5); Mt 21,28-32
2LSs. Îngeri Păzitori **
3MSs. Dionisie Areopagitul; Candida, m.; Ff. Constantin Ignaţiu Bogdánffy, ep. m.; Crescenţiu, pr. m.
4MSf. Francisc din Assisi **
5JSf. Faustina Kowalska, călug.; Ff. Albert Marvelli; Bartolo Longo, LP
6VSf. Bruno, pr. *
7SSf. Fc. Maria, Regina Rozariului **
8D† DUMINICA a 27-a de peste an
Sf. Pelagia, fc. m.

Is 5,1-7; Ps 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
9LSs. Dionisie, ep. şi îns., m. *; Ioan Leonardi, pr. *; Abraham, patriarh
10MSf. Daniel Comboni, ep.
11MSs. Ioan al XXIII-lea, pp. *; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.
12JSs. Serafim, călug.; Felix al IV-lea, pp., UP
13VSf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina
14SSf. Calist I, pp. m. *
15D† DUMINICA a 28-a de peste an
Sf. Tereza din Avila, fc. înv.

Is 25,6-10a; Ps 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
16LSs. Margareta M. Alacoque, călug. *; Hedviga, călug. *; Longin, m.
17MSs. Ignaţiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
18MSF. LUCA, ev.
19JSs. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m. *; Ioel, profet, LN
20VSs. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.
21SSs. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, abate
22D† DUMINICA a 29-a de peste an
Sf. Ioan Paul al II-lea, pp.

Is 45,1.4-6; Ps 95; 1Tes 1,1-5b; Mt 22,15-21
23LSf. Ioan din Capistrano, pr. *
24MSs. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr.
25MSs. Crisant şi Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.
26JSs. Dumitru, m.; Lucian şi Marcian, m.
27VSf. Evarist, pp. m.
28SSS. SIMON şi IUDA, ap., PP
29D† DUMINICA a 30-a de peste an
Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.

Ex 22,21-27; Ps 17; 1Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40
30LSf. Gerard de Potenza, ep.
31MSf. Alfons Rodriguez, călug.


NOIEMBRIE - BRUMAR
30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1M† TOŢI SFINŢII
Ap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1In 3,1-3; Mt 5,1-12a
2JPOMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
3VSs. Martin de Porres, călug. *; Silvia, mamă
4SSs. Carol Borromeu, ep. **; Felix de Valois, pustnic, LP
5D† DUMINICA a 31-a de peste an
Sf. Grigore Lakota, ep. m.

Mal 1,14b-2,1-2.8-10; Ps 130; 1Tes 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
6LSf. Leonard, pustnic
7MSf. Villibrord, ep.
8MSf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
9JSFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN
10VSs. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m., UP
11SSs. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
12D† DUMINICA a 32-a de peste an
Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.

Înţ 6,12-16; Ps 62; 1Tes 4,13-17; Mt 25,1-13
13LSf. Augustina (Livia), călug.
14MSf. Ştefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, călug. m.
15MSs. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea
16JSs. Margareta a Scoţiei, regină *; Gertruda, fc. *
17VSs. Elisabeta a Ungariei, călug. **; Florin, pr.
18SSfinţirea Bazilicilor "Sf. Petru" şi "Sf. Paul" *; Fer. Carolina Kozka, fc. m., LN
19D† DUMINICA a 33-a de peste an
Sf. Abdia, profet

Prov 31,10-13.19-20.30-31; Ps 127; 1Tes 5,1-6; Mt 25,14-30
20LSs. Grigore Decapolitul; Edmund, rege
21MPrezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
22MSf. Cecilia, fc. m. **
23JSs. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreţia, m.
24VSs. Martiri din Vietnam **
25SSf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *
26D† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr., PP

Ez 34,11-12.15-17; Ps 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
27LSf. Virgil, ep.
28MSs. Teodora, călug.; Iacob, pr.
29MSf. Saturnin, ep. m.
30JSF. ANDREI, ap.


DECEMBRIE - ÎNDREA
31 de zile, ziua are 9 ore, noaptea 15 ore

1VSs. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet
2SSs. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet
3D† DUMINICA 1 din Advent
Ss. Francisc Xaveriu, pr.; Sofonia, profet
, LP
Is 63,16b-17;64,1.3b-8; Ps 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
4LSs. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.; Ioan Calabria, pr.
5MSf. Sava, abate
6MSf. Nicolae, ep. *
7JSs. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giusseppa Rosselo, călug.
8V† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE
Sf. Narcisa, fc.

Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
9SSf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *
10D† DUMINICA a 2-a din Advent
Fer. Anton Durcovici, ep. m.; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m., UP

Is 40,1-5.9-11; Ps 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
11LSf. Damasus I, pp. *
12MSs. Fc. Maria de la Guadalupe *; Epimah şi Alexandru, m.
13MSs. Lucia, fc. m. **; Otilia, călug.
14JSf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15VSf. Virginia, văduvă
16SSs. Adelaida, împ.; Aggeu, profet
17D† DUMINICA a 3-a din Advent
Sf. Cristofor, călug.

Is 61,1-2a.10-11; Ps Lc 1,46-54; 1Tes 5,16-24; In 1,6-8.19-28
18LSs. Malahia, profet; Graţian, ep., LN
19MFer. Urban al V-lea, pp.
20MSf. Zeferin, pp. m., R.
21JSs. Petru Canisiu, pr. înv. *; Mihea, profet
22VSf. Francisca Cabrini, R.
23SSf. Ioan de Kety, pr. *, R.
24D† DUMINICA a 4-a din Advent
Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 88; Rom 16,25-27; Lc 1,26-38
25L† NAŞTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL)
Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.

Is 52,7-10; Ps 97; Evr 1,1-6; In 1,1-18
26MSF. ŞTEFAN, primul martir, PP
27MSF. IOAN, ap. şi ev.
28JSS. PRUNCI NEVINOVAŢI, m.
29VSs. Thomas Becket, ep. m. *; David, rege
30SSf. Felix I, pp.
31D† SF. FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif
Ss. Silvestru I, pp.; Melania; Ecaterina Labouré, fc.

Gen 15,1-6; 21,1-3; Ps 104; Evr 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40


Persoane interesate

Totalul afișărilor de pagină