Calendar Romano-Catolic 2018

IANUARIE - GERAR
31 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1L† SF. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (Anul Nou)
Fer. Marian, pr. m.

Num 6,22-27; Ps 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
2MSs. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. **, LP
3MPreasf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc.
4JSf. Angela din Foligno, văduvă
5VSs. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege
6S† EPIFANIA DOMNULUI
Sf. Andrei Corsini, ep.

Is 60,1-6; Ps 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
7D† BOTEZUL DOMNULUI
Ss. Raymund de Penyafort, pr.; Lucian din Antiohia, pr. m.

Is 55,1-11; Ps Is 12; 1In 5,1-9; Mc 1,7-11
8LSf. Severin, abate
9MFer. Alexia Le Clerc, călug., UP
10MSs. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic
11JSs. Honorata, fc.; Teodosie, călug.
12VSs. Arcadie, m.; Cezara, călug.
13SSf. Ilarie, ep. înv. *
14D† DUMINICA a 2-a de peste an
Sf. Felix de Nola, pr. m.

1Sam 3,3b-10.19; Ps 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; In 1,35-42
15LSs. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, pustnic
16MSf. Marcel I, pp.
17MSf. Anton, abate **, LN
18JSf. Prisca, m.
19VSs. Marius şi Marta, soţi m.
20SSs. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *
21D† DUMINICA a 3-a de peste an
Sf. Agneza, fc. m.

Iona 3,1-5.10; Ps 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
22LSf. Vincenţiu, diacon m.; Fer. Laura, m.
23MSs. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24MSf. Francisc de Sales, ep. înv. **
25JCONVERTIREA SF. PAUL, ap.;
Sf. Bretanion, ep. de Tomis, PP
26VSs. Timotei şi Tit, ep. **
27SSf. Angela Merici, fc. *
28D† DUMINICA a 4-a de peste an
Sf. Toma de Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia, călug. m.

Dt 18,15-20; Ps 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
29LSf. Valeriu, ep.
30MSf. Martina, m.
31MSs. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă, LP


FEBRUARIE - FĂURAR
29 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1JSf. Veridiana, fc.
2VÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
3SSs. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul
4D† DUMINICA a 5-a de peste an
Sf. Gilbert, pr.

Iob 7,1-4.6-7; Ps 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
5LSf. Agata, fc. m. **
6MSs. Paul Miki şi îns., m. **; Doroteea şi Teofil, m.
7MSf. Richard, rege; Fer. Ana-Maria Adorni, călug., UP
8JSs. Ieronim Emiliani, călug. *; Iosefina Bakhita, fc. *;
Fer. Speranţa a lui Isus, călug.
9VSf. Apolonia, fc. m.
10SSf. Scolastica, fc. **
11D† DUMINICA a 6-a de peste an
Sf. Fc. Maria de la Lourdes

Lev 13,1-2.45-46; Ps 31; 1Cor 10,31-33;11,1; Mc 1,40-45
12LSs. Martiri din Abitina
13MSf. Martinian, pustnic
14MMIERCUREA CENUŞII (post şi ab.)
Ss. Ciril, călug. şi Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m.
15JSf. Claudiu de la Colombiere, pr., LN
16VSs. Pamfil şi îns., m.
17SSs. Întemeietori ai Societăţii "Slujitorii Sf. Fc. Maria" *; Teodor, soldat m.
18D† DUMINICA 1 din Post
Sf. Francisc Regis Clet, pr. m.;
Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug.

Gen 9,8-15; Ps 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
19LSf. Mansuet, ep.
20MSf. Elefterie, ep.
21MSf. Petru Damian, ep. înv. *, R.
22JCATEDRA SF. AP. PETRU; Sf. Margareta din Cortona, călug.
23VSf. Policarp, ep. m. *, PP, R.
24SFer. Marcu de Marconi, pr., R.
25D† DUMINICA a 2-a din Post
Sf. Cezar, medic

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 115; Rom 8,31b-34; Mc 9,2-10
26LSf. Alexandru, ep.
27MSf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călug.
28MSf. Roman, abate; Fer. Antonia, călug.


MARTIE - MĂRŢIŞOR
31 de zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore

1JSf. Albin, ep.
2VSf. Angela a Crucii, călug., LP
3SSs. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.
4D† DUMINICA a 3-a din Post
Sf. Cazimir, rege; Fer. Ioan-Anton Farina, ep.

Ex 20,1-17; Ps 18; 1Cor 1,22-25; In 2,13-25
5LSs. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m.
6MSf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc.
7MSs. Perpetua şi Felicitas, m. *
8JSf. Ioan al lui Dumnezeu, călug. *
9VSs. Francisca Romana, călug. *; Dominic Savio; 40 de soldaţi, m., UP
10SSf. Simpliciu, pp.
11D† DUMINICA a 4-a din Post
Sf. Constantin, rege m.

2Cr 36,14-16.19-23; Ps 136; Ef 2,4-10; In 3,14-21
12LSs. Inocenţiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.
13MSf. Sabin, m.
14MSf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr.
15JSf. Luiza de Marillac, călug.
16VSf. Iulian, m.
17SSf. Patriciu, ep. *, LN
18D† DUMINICA a 5-a din Post
Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv.

Ier 31,31-34; Ps 50; Evr 5,7-9; In 12,20-33
19L† SF. IOSIF, soţul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16; Ps 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Lc 2,41-51a)
20MSs. Ioan Nepomuk, pr. m.; Paul, Ciril, Eugen şi îns. m.
21MSf. Nicolae de Flüe, pustnic
22JSf. Lia, văduvă
23VSf. Turibiu de Mongrovejo, ep. *
24SSf. Ecaterina a Suediei, călug., PP
25D† DUMINICA FLORIILOR
Sf. Dismas

Is 50,4-7; Ps 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
26LSf. Emanuel, m.
27MSf. Rupert, ep.
28MFer. Renata, m.
29JJOIA SFÂNTĂ (Cina Domnului)
Sf. Eustasie, ep.
30VVINEREA SFÂNTĂ (Patima şi moartea Domnului) (post şi ab.)
Ss. Ioan Climac (Scărarul), abate; Leonard Murialdo, pr.
31SSÂMBĂTA SFÂNTĂ
Sf. Beniamin, diacon m., LP


APRILIE - PRIER
30 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1D† ÎNVIEREA DOMNULUI (PAŞTELE)
Sf. Hugo, ep.

Fap 10,34a.37-43; Ps 117; Col 3,1-4 (1Cor 5,6b-8); In 20,1-9
2LSf. Francisc de Paola, pustnic
3MSs. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt I, pp.
4MSf. Isidor, ep. înv.
5JSs. Vincenţiu Ferrer, pr.; Irina, m.
6VSf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului
7SSf. Ioan Baptist de La Salle, pr.
8D† DUMINICA a 2-a a Paştelui
Ss. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep., UP

Fap 4,32-35; Ps 117; 1In 5,1-6; In 20,19-31
9L† BUNA-VESTIRE; Fer. Ubald, călug.
10MSs. Apoloniu, pr. m.; Macarie
11MSs. Stanislau, ep. m. **; Gemma Galgani, fc.
12JSs. Iuliu I, pp. m.; Sava Gotul, m.
13VSf. Martin I, pp. m. *
14SSs. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. Isabela, fc. m.
15D† DUMINICA a 3-a a Paştelui
Sf. Damian de Veuster, pr.

Fap 3,13-15.17-19; Ps 4; 1In 2,1-5a; Lc 24,35-48
16LSs. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre, LN
17MSs. Ilie, Paul şi Isidor, m.
18MSf. Atanasia din Egina
19JSf. Leon al IX-lea, pp.
20VSs. Anicet, pp.; Marcian, călug.
21SSf. Anselm, ep. înv. *
22D† DUMINICA a 4-a a Paştelui
Ss. Soter şi Caius, pp.; Leonida, m.

Fap 4,8-12; Ps 117; 1In 3,1-2; In 10,11-18
23LSs. Gheorghe, m. *; Adalbert, ep. m. *, PP
24MSs. Fidel din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa şi Salomea; Egbert, călug.
25MSF. MARCU, ev.
26JSf. Anaclet, pp.
27VSf. Zita, fc.
28SSs. Petru Chanel, pr. m. *; Ludovic M. Grignion de Montfort, pr. *; Valeria, m.
29D† DUMINICA a 5-a a Paştelui
Sf. Ecaterina din Siena, fc. înv., patroană a Europei

Fap 9,26-31; Ps 21; 1In 3,18-24; In 15,1-8
30LSs. Pius al V-lea, pp. *; Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m., LP


MAI - FLORAR
31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1MSs. Iosif Muncitorul *; Ieremia, profet
2MSs. Atanasie, ep. înv. **; Antonin din Florenţa, ep.
3JSS. FILIP ŞI IACOB, ap.
4VSf. Florian, m.
5SSs. Angelo, călug. m.; Gottard, ep.
6D† DUMINICA a 6-a a Paştelui
Ss. Benedicta, fc.; Petru Nolasco, călug.

Fap 10,25-26.34-35.44-48; Ps 97; 1In 4,7-10; In 15,9-17
7LSs. Roza Venerini, călug.; Ghizela, regină; Anton Pecerski, pustnic
8MFer. Ieremia Valahul, călug. **; Sf. Victor, m., UP
9MSs. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10J† ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
Fer. Ivan Merz, laic

Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
11VSf. Mamert, ep.
12SSs. Nereu şi Ahile, m. *; Pancraţiu, m. *
13D† DUMINICA a 7-a a Paştelui
Sf. Fc. Maria de la Fatima

Fap 1,15-17.20ac-26; Ps 102; 1In 4,11-16; In 17,11b-19
14LSF. MATIA, ap.
15MSf. Isidor Plugarul, LN
16MFer. Vladimir Ghika, pr. m. **
17JSf. Pascal Baylon, călug.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m.
18VSf. Ioan I, pp. m. *.
19SSf. Celestin al V-lea, pp.
20D† COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)
Ss. Bernardin din Siena, pr.; Lidia, ucenica sf. Paul

Fap 2,1-11; Ps 103; Gal 5,16-25; In 15,26-27;16,12-15
21LSs. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m. *; Elena, mama împ. Constantin;
Eugen de Mazenod, ep.
22MSs. Rita din Cascia, călug. *; Emil, m., PP
23MSf. Dezideriu, ep. m., R.
24JSs. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Donaţian şi Rogaţian, m.
25VSs. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *;
Maria Magdalena de Pazzi, fc. *, R.
26SSf. Filip Neri, pr. **, R.
27D† PREASFÂNTA TREIME
Sf. Augustin din Canterbury, ep.

Dt 4,32-34.39-40; Ps 32; Rom 8,14-17; Mt 28,16-20
28LSf. Gherman, ep.
29MSf. Maxim, ep., LP
30MSs. Ferdinand, rege; Ioana d'Arc, fc.
31J† TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI
Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.

Ex 24,3-8; Ps 115; Evr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26


IUNIE - CIREŞAR
30 de zile, ziua are 15 ore, noaptea 9 ore

1VSf. Iustin, filozof m. **
2SSs. Marcelin şi Petru, m. *
3D† DUMINICA a 9-a de peste an
Ss. Carol Lwanga şi îns., m.

Dt 5,12-15; Ps 80; Cor 4,6-11; Marcu 2,23-3,6
4LSf. Francisc Caracciolo, pr.
5MSf. Bonifaciu, ep. m. **
6MSf. Norbert, ep. *, UP
7JSf. Robert, abate
8V† PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS;
Sf. Medard, ep.
9SInima Neprihănită a Mariei **;
Sf. Efrem, diacon înv. *
10D† DUMINICA a 10-a de peste an
Ff. Ioan Dominici, călug; Diana, fc.

Gen 3,9-15; Ps 129; 2Cor 4,13-5,1; Mc 3,20-35
11LSs. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, călug.
12MSf. Gaspar, pr.
13MSf. Anton de Padova, pr. înv. **, LN
14JSs. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet
15VSs. Amos, profet; Abraham, călug.
16SSs. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m.
17D† DUMINICA a 11-a de peste an
Ss. Nicandru şi Marcian, m.

Ez 17,22-24; Ps 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
18LSs. Marcu şi Marcelian, m.
19MSs. Romuald, abate *; Iuliana Falconieri, fc.
20MFer. Margareta Ball, văduvă, m., PP
21JSf. Alois de Gonzaga, călug. **
22VSs. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. şi Thomas Morus, m. *;
Niceta de Remesiana, ep.
23SSf. Iosif Cafasso, pr.
24D† NAŞTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
Is 49,1-6; Ps 138; Fap 13,22-26; Lc 1,57-66.80
25LSf. Wilhelm, abate
26MSs. Ioan şi Paul, m.; Josemaria Escriva, pr.
27MSf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28JSf. Irineu, ep. m. **, LP
29V† SS. PETRU ŞI PAUL, ap.; Emma
Fap 12,1-11; Ps 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19
30SPrimii Sfinţi Martiri din Roma *


IULIE - CUPTOR
31 de zile, ziua are 14 ore, noaptea 10 ore

1D† DUMINICA a 13-a de peste an
Sf. Aron, fratele lui Moise

Înţ 1,13-15;2,23-24; Ps 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43
2LSf. Bernardin Realino, pr.
3MSF. TOMA, ap.
4MSf. Elisabeta a Portugaliei *;
Ff. Piergiorgio Frassati; Maria Crocifissa Curcio, călug.
5JSf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6VSf. Maria Goretti, fc. m. *, UP
7SFer. Benedict al XI-lea, pp.
8D† DUMINICA a 14-a de peste an
Ss. Aquila şi Priscilla, soţi m.

Ez 2,2-5; Ps 122; 2Cor 12,7-10; Mc 6,1-6
9LSs. Augustin Zhao Rong, pr. şi 119 îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.
10MSf. Victoria, m.
11MSS. BENEDICT, abate, patron al Europei; Olga, regină
12JSf. Ioan Gualberto, abate; Fer. David, m.
13VSs. Henric, împ. *; Eugen, ep., LN
14SSf. Camil de Lellis, pr. *
15D† DUMINICA a 15-a de peste an
Ss. Bonaventura, ep. înv.; Vladimir

Am 7,12-15; Ps 84; Ef 1,3-14 (Ef 1,3-10); Mc 6,7-13
16LSf. Fc. Maria de pe Muntele Carmel *
17MSs. Alexie, cerşetor; Marcelina, fc.
18MSs. Frederic, ep.; Emilian din Durostorum, m.
19JSs. Epafra, ep. m.; Macrina, călug., PP
20VSs. Apolinar, ep. m. *; Ilie, profet; Aurel, ep.
21SSs. Laurenţiu din Brindisi, pr. înv. *
22D† DUMINICA a 16-a de peste an
Sf. Maria Magdalena

Ier 23,1-6; Ps 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
23LSS. BRIGITTA, călug., patroană a Europei; Ezechiel, profet
24MSs. Sharbel Makhluf, pr. *; Cristina, fc. m.
25MSS. IACOB, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.
26JSs. Ioachim şi Ana **; Bartolomea Capitano, călug.
27VSs. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m., LP
28SSf. Victor I, pp. m.
29D† DUMINICA a 17-a de peste an
Ss. Marta; Lazăr şi Maria, fraţi

2Rg 4,42-44; Ps 144; Ef 4,1-6; In 6,1-15
30LSf. Petru Crisologul, ep. înv. *
31MSf. Ignaţiu de Loyola, pr. **


AUGUST - GUSTAR
31 de zile, ziua are 13 ore, noaptea 11 ore

1MSf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **
2JSs. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. * (Porţiuncula)
3VSf. Martin, pustnic
4SSf. Ioan M. Vianney, pr. **, UP
5D† DUMINICA a 18-a de peste an
Sfinţirea Bazilicii "Sf. Maria cea Mare"

Ex 16,2-4.12-15; Ps 77; Ef 4,17.20-24; In 6,24-35
6L† SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI; Fer. Octavian, ep.
7MSs. Sixt al II-lea, pp. şi îns., m. *; Caietan, pr. *
8MSf. Dominic, pr. **
9JSF. TEREZA BENEDICTA A CRUCII (Edith Stein), fc. m., patroană a Europei
10VSF. LAURENŢIU, diacon m.
11SSs. Clara, fc. **; Suzana, m., LN
12D† DUMINICA a 19-a de peste an
Sf. Ioana Francisca de Chantal, călug.

1Rg 19,4-8; Ps 33; Ef 4,30-5,2; In 6,41-51
13LSs. Ponţian, pp. m. şi Hipolit, pr. m. *; Ioan Berchmans, student
14MSf. Maximilian Kolbe, pr. m. **
15M† ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, călug.

Ap 11,19a;12.1.3-6a.10ab; Ps 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56
16JSs. Ştefan, rege *; Rochus, pelerin
17VSs. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, călug.
18SFer. Paula Montaldi, fc., PP
19D† DUMINICA a 20-a de peste an
Ss. Ioan Eudes, pr.; Sixt al III-lea, pp.

Prov 9,1-6; Ps 33; Ef 5,15-20; In 6,51-59
20LSs. Bernard, abate, înv. **; Samuel, profet
21MSf. Pius al X-lea, pp. **
22MSf. Fc. Maria, Regină **
23JSs. Roza de Lima, fc. *; Flavian, ep.
24VSF. BARTOLOMEU, ap.
25SSs. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26D† DUMINICA a 21-a de peste an
Ss. Ioana, fc.; Melchisedec, rege,
LP
Ios 24,1-2a.15-17.18b; Ps 33; Ef 5,21-32; In 6,60-69
27LSs. Monica **; Cezar de Arles, ep.
28MSs. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
29MMartiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
30JSf. Felix, m.
31VSs. Raimund Nonnatus, călug.; Nicodim; Iosif din Arimateea


SEPTEMBRIE - RĂPCIUNE
30 de zile, ziua are 12 ore, noaptea 12 ore

1SSs. Egidiu, abate; Iosue
2D† DUMINICA a 22-a de peste an
Fer. Ingrid, călug.

Dt 4,1-2.6-8; Ps 14; Iac 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23
3LSf. Grigore cel Mare, pp. înv. **, UP
4MSs. Rozalia, fc.; Moise, profet
5MSf. Tereza de Calcutta, călug.
6JSf. Zaharia, profet
7VSf. Regina, fc. m.
8SNAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.
9D† DUMINICA a 23-a de peste an
Sf. Petru Claver, pr.,
LN
Is 35,4-7a; Ps 145; Iac 2,1-5; Mc 7,31-37
10LSf. Nicolae din Tolentino, pr.
11MSs. Prot şi Iacint, fraţi m.
12MPreasf. Nume al Mariei *
13JSf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. **
14VÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI
15SSf. Fecioară Maria Îndurerată **
16D† DUMINICA a 24-a de peste an
Ss. Corneliu, pp. m. şi Ciprian, ep. m.; Ludmila, m.

Is 50,5-9a; Ps 114; Iac 2,14-18; Mc 8,27-35
17LSf. Robert Bellarmin, ep. înv. *, PP
18MSf. Iosif din Copertino, pr.
19MSf. Ianuariu, ep. m. *, R.
20JSs. Martiri din Coreea **
21VSS. MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet, R.
22SSs. Mauriţiu, ofiţer, şi îns. m.; Silvan, pustnic, R.
23D† DUMINICA a 25-a de peste an
Ss. Pius din Pietrelcina, pr.; Zaharia şi Elisabeta

Înţ 2,12.17-20; Ps 53; Iac 3,16-4,3; Mc 9,30-37
24LSf. Gerard, ep. m.
25MSs. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, călug., LP
26MSs. Cosma şi Damian, m. *; Ghedeon
27JSf. Vincenţiu de Paul, pr. **
28VSs. Venceslau, m. *; Laurenţiu Ruiz şi îns., m. *; Fer. Amalia, m.
29SSS. MIHAIL, GABRIEL ŞI RAFAEL, arhangheli
30D† DUMINICA a 26-a de peste an
Ss. Ieronim, pr. înv.; Grigore Luminătorul, ep.

Num 11,25-29; Ps 18; Iac 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48


OCTOMBRIE - BRUMĂREL
31 de zile, ziua are 11 ore, noaptea 13 ore

1LSs. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman Melodul, diacon
2MSs. Îngeri Păzitori **, UP
3MSs. Dionisie Areopagitul; Candida, m.;
Ff. Constantin Ignaţiu Bogdánffy, ep. m.; Crescenţiu, pr. m.
4JSf. Francisc din Assisi **
5VSf. Faustina Kowalska, călug.;
Ff. Albert Marvelli; Bartolo Longo
6SSf. Bruno, pr. *
7D† DUMINICA a 27-a de peste an
Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului

Gen 2,18-24; Ps 127; Evr 2,9-11; Mc 10,2-16
8LSf. Pelagia, fc. m.
9MSs. Dionisie, ep. şi îns., m. *; Ioan Leonardi, pr. *; Abraham, patriarh, LN
10MSf. Daniel Comboni, ep.
11JSs. Ioan al XXIII-lea, pp. *; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.
12VSs. Serafim, călug.; Felix al IV-lea, pp.
13SSf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina
14D† DUMINICA a 28-a de peste an
Sf. Calist I, pp. m.

Înţ 7,7-11; Ps 89; Evr 4,12-13; Mc 10,17-30
15LSf. Tereza din Avila, fc. înv. **
16MSs. Margareta M. Alacoque, călug. *; Hedviga, călug. *; Longin, m., PP
17MSs. Ignaţiu din Antiohia, ep. m. **; Osea, profet
18JSF. LUCA, ev.
19VSs. Paul al Crucii, pr. *; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m. *; Ioel, profet
20SSs. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.
21D† DUMINICA a 29-a de peste an
Ss. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, abate

Is 53,10-11; Ps 32; Evr 4,14-16; Mc 10,35-45
22LSf. Ioan Paul al II-lea, pp. *
23MSf. Ioan din Capistrano, pr. *
24MSs. Anton M. Claret, ep. *; Alois Guanella, pr., LP
25JSs. Crisant şi Daria, soţi m.; Mina, ostaş m.
26VSs. Dumitru, m.; Lucian şi Marcian, m.
27SSf. Evarist, pp. m.
28D† DUMINICA a 30-a de peste an
Ss. Simon şi Iuda, ap.

Ier 31,7-9; Ps 125; Evr 5,1-6; Mc 10,46-52
29LSs. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.
30MSf. Gerard de Potenza, ep.
31MSf. Alfons Rodriguez, călug., UP


NOIEMBRIE - BRUMAR
30 de zile, ziua are 10 ore, noaptea 14 ore

1J† TOŢI SFINŢII
Ap 7,2-4.9-14; Ps 23; 1In 3,1-3; Mt 5,1-12a
2VPOMENIREA TUTUROR CREDINCIOŞILOR RĂPOSAŢI
3SSs. Martin de Porres, călug. *; Silvia, mamă
4D† DUMINICA a 31-a de peste an
Ss. Carol Borromeu, ep.; Felix de Valois, pustnic

Dt 6,2-6; Ps 17; Evr 7,23-28; Mc 12,28b-34
5LSf. Grigore Lakota, ep. m.
6MSf. Leonard, pustnic
7MSf. Villibrord, ep., LN
8JSf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
9VSFINŢIREA BAZILICII DIN LATERAN
10SSs. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m.
11D† DUMINICA a 32-a de peste an
Ss. Martin din Tours, ep.; Marina, fc. m.;
Fer. Alice, fc. m.

1Rg 17,10-16; Ps 145; Evr 9,24-28; Mc 12,38-44
12LSs. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.
13MSf. Augustina (Livia), călug.
14MSf. Ştefan-Teodor, ep. m.; Fer. Serapion, călug. m.
15JSs. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III-lea, PP
16VSs. Margareta a Scoţiei, regină *; Gertruda, fc. *
17SSs. Elisabeta a Ungariei, călug. **; Florin, pr.
18D† DUMINICA a 33-a de peste an
Sfinţirea Bazilicilor "Sf. Petru" şi "Sf. Paul";
Fer. Carolina Kozka, fc. m.

Dan 12,1-3; Ps 15; Evr 10,11-14.18; Mc 13,24-32
19LSf. Abdia, profet
20MSs. Grigore Decapolitul; Edmund, rege
21MPrezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
22JSf. Cecilia, fc. m. **
23VSs. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreţia, m., LP
24SSs. Martiri din Vietnam **
25D† CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI
Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.

Dan 7,13-14; Ps 92; Ap 1,5-8; In 18,33b-37
26LSs. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
27MSf. Virgil, ep.
28MSs. Teodora, călug.; Iacob, pr.
29JSf. Saturnin, ep. m.
30VSF. ANDREI, ap., UP


DECEMBRIE - ÎNDREA
31 de zile, ziua are 9 ore, noaptea 15 ore

1SSs. Florenţa, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet
2D† DUMINICA 1 din Advent
Ss. Bibiana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet

Ier 33,14-16; Ps 24; 1Tes 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
3LSs. Francisc Xaveriu, pr. **; Sofonia, profet
4MSs. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Varvara, fc. m.; Ioan Calabria, pr.;
Fer. Adolf Kolping
5MSf. Sava, abate
6JSf. Nicolae, ep. *
7VSs. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giusseppa Rosselo, călug., LN
8S† NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE
Sf. Narcisa, fc.

Gen 3,9-15.20; Ps 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
9D† DUMINICA a 2-a din Advent
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin

Bar 5,1-9; Ps 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
10LFer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
11MSf. Damasus I, pp. *
12MSs. Fc. Maria de la Guadalupe *; Epimah şi Alexandru, m.
13JSs. Lucia, fc. m. **; Otilia, călug.
14VSf. Ioan al Crucii, pr. înv. **
15SSf. Virginia, văduvă, PP
16D† DUMINICA a 3-a din Advent
Ss. Adelaida, împ.; Aggeu, profet

Sof 3,14-18a; Ps Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
17LSf. Cristofor, călug.
18MSs. Malahia, profet; Graţian, ep.
19MFer. Urban al V-lea, pp., R.
20JSf. Zeferin, pp. m.
21VSs. Petru Canisiu, pr. înv. *; Mihea, profet, R.
22SSf. Francisca Cabrini, LP, R.
23D† DUMINICA a 4-a din Advent
Sf. Ioan de Kety, pr.

Mih 5,2-5a; Ps 79; Evr 10,5-10; Lc 1,39-45
24LSs. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc.
25M† NAŞTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL)
Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.

Is 52,7-10; Ps 97; Evr 1,1-6; In 1,1-18
26MSF. ŞTEFAN, primul martir
27JSF. IOAN, ap. şi ev.
28VSS. PRUNCI NEVINOVAŢI, m.
29SSs. Thomas Becket, ep. m. *; David, rege, UP
30D† SF. FAMILIE: Isus, Maria şi Iosif
Sf. Felix I, pp.

1Sam 1,20-22.24-28; Ps 83; 1In 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52
31LSs. Silvestru I, pp. *; Melania; Ecaterina Labouré, fc.

Niciun comentariu: