Crezul Romano-Catolic Cred în Dumnezeu (Simbolul Credinței / Apostolilor)

Crezul / Simbolul apostolilor:

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului; și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat; s-a coborât în iad; a treia zi a înviat din morți; s-a suit la ceruri, șade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii și pe morți.
Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin.

Crezul niceno-constantinopolitan:

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul-născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om.
S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi, şi s-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi, a cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin proroci.
Cred într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică; mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. Amin.

Niciun comentariu: